LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2022 M. SAUSIO 20 D. SPRENDIMO NR. V-119 DĖL GYVYBIŠKAI SVARBIAS VALSTYBĖS FUNKCIJAS VYKDANČIŲ DARBUOTOJŲ, PRIVALANČIŲ DIRBTI NEPERTRAUKIAMAI FIZINIU BŪDU VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS METU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 7 d. Nr. V-259

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. V-119 „Dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“:

1.   Papildau 3.3 papunkčiu:

3.3. užtikrinti, kad darbuotojui nustačius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, būtų užpildyta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) anketa (https://atvejis.nvsc.lt/), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis, kuriems turi būti taikoma izoliacija.“.

2.  Pakeičiu nurodytu sprendimu patvirtintą Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašą ir 1.3 papunktį išdėstau taip:

1.3. Centralizuotų šilumos energijos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos energijos gamintojų gamybos, valdymo sistemų (objektų) centrų darbuotojai (be kurių vykdomų funkcijų šilumos energijos gamyba ir (arba) tiekimas būtų sutrikdyti), sistemų eksploataciją užtikrinantys darbuotojai;“.

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                Arūnas Dulkys