Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ

 

2015 m. vasario 18 d. Nr. 1K-234

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 11 punktu, 112 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 63 straipsnio 6, 7,  8, 9, 10 dalimis ir atsižvelgdama į Teisėjų tarybos 2015 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 13P-23-(7.1.2) „Dėl laikino teisėjo perkėlimo į Pasvalio rajono apylinkės teismą“,

p r a š a u Teisėjų tarybą patarti:

1) dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjo Arūno NEVARDAUSKIO laikino perkėlimo į Pasvalio rajono apylinkės teismą nuo 2015 m. kovo 3 d. iki 2015 m. spalio 1 d.;

2) dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjo Arvydo JASONO laikino perkėlimo į Pasvalio rajono apylinkės teismą nuo 2015 m. kovo 9 d. iki 2015 m. spalio 1 d.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė