ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-125

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.1   ir 22.1 papunkčiais bei atsižvelgdama į Savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu komisijos 2018 m. balandžio 9 d. posėdžio protokolą Nr. NDA-9(11.41), Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Viešame aukcione parduodamo Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą (turto likutinė vertė eurais), patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. T-304 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“:

1. pripažinti netekusiomis galios 4, 14 ir 20 eilutes;

2. papildyti naujomis 27, 28 ir 29 eilutėmis:

 

„27.

Administracinė patalpa (unikalus numeris 4400-2047-6004:4582, plotas 80,94 kv. m, 5 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane 1N5p, statybos metai 1976 m.) Ventos g. 75A-518, Kuršėnų m., Šiaulių r.

 

 

268,34

 

28.

Administracinis pastatas (unikalus numeris 9196-2005-4064, plotas 942,75 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų, pažymėjimas plane 7B2p, statybos metai 1980 m.), kiti inžineriniai statiniai: kiemo aikštelė (unikalus numeris 4400-2806-9583, plotas 1902 kv. m, pažymėjimas plane b1), tvora (unikalus numeris 4400-2832-3113, pažymėjimas plane t1) M. K. Čiurlionio g. 3, Kuršėnų m., Šiaulių r.

 

17 560,31

29.

Administracinis pastatas su gyvenamosiomis patalpomis (unikalus numeris 9193-5009-0014, plotas 168,92 kv. m, pastatas mūrinis 1 aukšto, pažymėjimas plane 1B1p, statybos metai 1935 m.), kiemo statiniai (kiemo aikštelė, unikalus numeris 9193-5009-0025, statybos metai 1970 m.) S. Dariaus ir S. Girėno g. 6, Gruzdžių mstl., Šiaulių r.

 

1 912,93“

 

 

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras