LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS

NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARPŽINYBINIO INTEGRUOTOS BAUDŽIAMOJO PROCESO INFORMACINĖS SISTEMOS VEIKLOS KOORDINAVIMO KOMITETO SUDARYMO

 

2016 m. balandžio 28 d. Nr. 1V-324 /I-106 /6P-69-(1.1)

Vilnius

 

 

Atsižvelgdami į Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1V-702/I-294/6P-101-(1.1) „Dėl Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 49 punktą,

1. S u d a r o m e šios sudėties Tarpžinybinį Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos veiklos koordinavimo komitetą (toliau – komitetas):

Artūras Norkevičius, vidaus reikalų viceministras (komiteto pirmininkas);

Alvyda Pupkovienė, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotoja (komiteto pirmininko pavaduotoja);

Aurelijus Atraškevičius, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Informatikos skyriaus patarėjas;

Zenonas Burokas, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras;

Viktoras Cilindz, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo valdybos Ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus viršininkas;

Gvidas Čiučka, Muitinės kriminalinės tarnybos Informacijos analizės skyriaus viršininkas;

Giedrius Danėlius, Lietuvos advokatūros Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės komiteto pirmininkas;

Aurimas Dudėnas, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos Informacinių technologijų skyriaus viršininkas;

Vytautas Gailiušas, Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas;

Saulius Ilgevičius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas;

Raimondas Kajėnas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Imuniteto ir kontrolės skyriaus viršininkas;

Darius Kasperskis, Nacionalinės teismų administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas;

Rūta Kaziliūnaitė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos Teisės ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus viršininkė;

Artūras Kazlauskas, Lietuvos kariuomenės Karo policijos Ikiteisminio tyrimo valdybos viršininkas;

Saulius Kiela, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininkas;

Vytautas Krasauskas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Ramunė Nagreckienė, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Operatyvios valdymo valdybos Informacinių technologijų ir ryšių skyriaus vyresnioji specialistė;

Marius Neimantas, Nacionalinės teismų administracijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjas;

Jevgenijus Pacharevas, Muitinės kriminalinės tarnybos Informacijos analizės skyriaus viršininko pavaduotojas;

Žaneta Rudaitienė, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Veiklos analizės ir kontrolės valdybos viršininko pavaduotoja.

2. L e i d ž i a m e komitetui prireikus pasitelkti kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovus.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                       Tomas Žilinskas

 

 

Generalinis prokuroras                                                                                            Evaldas Pašilis

 

 

Nacionalinės teismų administracijos direktorė                                                        Reda Molienė