VALSTYBĖS ĮMONĖS

“LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI”

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDROJO KONTROLĖS ŽENKLO

PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 28 d. Nr. 15

Druskininkai

 


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo (2015 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. XII-2000 redakcija) 6 straipsnio 23 dalimi,

1. T v i r t i n u Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijoje nustatyto Bendrojo kontrolės ženklo pavyzdžius (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

 

 

 

L.a. direktoriaus funkcijas                                                                                   Vaidas Cerebiejus