LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 12 d. Nr. V-1170

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi:

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pirmąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.2. pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Antrąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 arba 80 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.3. pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Trečiąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100, 95, 80 arba 50 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                                 Rimantė Šalaševičiūtė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (2014 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V- 1170 redakcija)

 

 

Pirmasis ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašas

 

Eil. Nr.

LST EN ISO 9999

Priemonės pavadinimas

Bazinė kaina, balais

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Ortopedijos techninių priemonių tipų grupė

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos
gydytojas

Gydytojas ortopedas traumatologas

Gydytojas neurologas (MN 115:2005)

Gydytojas chirurgas (MN 74:2000,
MN 79:2000 -neurochirurgas)

Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
 (MN 123:2004)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

1

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

133,80

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

X

X

X

KR0-5-4

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

X

X

X

T02.1 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį

X

X

X

T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es)

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama tik po stuburo operacijos1

X

X

X

2

06 03 12

Kaklo įtvarai

110,06

S12 Kaklo lūžis

X

X

X

X

KR0-3

S13 Kaklo sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas

X

X

X

X

M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas

X

X

X

X

M43.52 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas, kaklo sritis

X

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

3

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

256,89

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

X

X

X

X

KR0-9-3

S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai

X

X

X

X

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

X

X

X

X

S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai

X

X

X

X

S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis nepatikslinta

X

X

X

X

T02.10 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį, uždaras

X

X

X

X

T02.70 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es), uždaras

X

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

4

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

399,68

M41.00 Vaikų idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

KR1-16

M41.05 Vaikų idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

M41.06 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

M41.07 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

M41.10 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

M41.15 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

M41.16 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

M41.17 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

M41.19 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, nepatikslinta sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

5

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

89,78

M42.05 Jaunatvinė (juvenilinė) stuburo osteochondrozė, krūtinės ir juosmens sritis

X

X

X

X

KR0-14

M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama tik vaikams (mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų), kai kifozė siekia nuo 40 iki 70 laipsnių pagal Cobb´ą 1

X

X

X

X

VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

6

06 06 13

Riešo-plaštakos-pirštų įtvarai

65,16

M21.84 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, plaštaka – skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

RT1-9

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

X

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

X

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

X

X

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

X

X

G83.0 Rankų diplegija

X

X

X

X

X

G83.2 Rankos monoplegija

X

X

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

7

06 06 15

Alkūnės įtvarai

298,31

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

X

RT3-1-2

G83.2 Rankos monoplegija

X

X

X

X

X

M24.53 Sąnario kontraktūra, dilbis – skiriama, jei kontrantūra atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis

X

X

X

X

S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis

X

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

8

06 06 18

Alkūnės-riešo įtvarai

159,29

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

RT4

9

06 06 21

Peties įtvarai

216,06

S42.49 Žastikaulio apatinės dalies kiti ir nepatikslinti lūžiai

X

X

X

RA2-2

S42.7 Dauginiai raktikaulio, mentės ir žastikaulio lūžiai

X

X

X

S42.1 Mentės lūžis

X

X

X

APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

10

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

266,45

S86.0 Achilo sausgyslės sužalojimas

X

X

X

 

KA1-6

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis – skiriama tik suaugusiesiems1

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama tik po pėdos ir čiurnos operacijų1

X

X

X

11

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

202,73

M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos

X

X

X

X

X

KT1-1

M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda

X

X

X

X

X

G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas

X

X

X

X

X

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

X

G82.0 Vangioji paraplegija

X

X

X

X

X

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

X

X

G82.3 Vangioji tetraplegija

X

X

X

X

X

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

X

X

12

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

57,92

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)

X

X

X

KT1-2  (tik vaikams

iki 1 metų amžiaus)

Q66.1 Į vidų iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovarus)

X

X

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (Metatarsus varus)

X

X

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (Metatarsus varus)skiriamas Denis Browne Bar įtvaras

X

Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų

Įgimtas į vidų iškrypęs kojos nykštys (hallux varus)

 

X

X

 

 

 

X

Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus)

X

X

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę

X

X

Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus)

X

X

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos

X

X

X

Z98.8 Kita patikslinta pooperacinė būklė (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

13

06 12 09

Kelio įtvarai

376,51

S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas

X

X

X

KA3-4

S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas

X

X

X

S83.53 Priekinio kryžminio raiščio plyšimas

X

X

X

S83.54 Užpakalinio kryžminio raiščio plyšimas

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos procedūros (diagnozių kodai S83.7, S82.1, S72.4, S83.53, S83.54) 1

X

X

X

14

06 12 09

Kelio įtvarai

636,01

G81 Hemiplegija

X

X

X

X

KA2-2

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario)1

X

X

X

15

06 12 09

Kelio įtvarai

101,37

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

KKA3-3

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės – skiriama tik esant parezei po insulto1

X

M23.51 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, priekinis kryžminis raištis ar priekinis vidinio menisko ragas

X

X

X

M23.52 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, užpakalinis kryžminis raištis ar užpakalinis vidinio menisko ragas

X

X

 

X

16

06 12 12

Kelio-čiurnos-pėdos įtvarai

292,81

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės – skiriama tik esant parezei po insulto1

X

X

KT1-5

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama esant lūžių (diagnozių kodai S72.4, S82 T02.3, T02.5)1

X

X

17

06 12 12

Kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai

1023,23

G81 Hemiplegija

X

X

X

KA3-6

G82 Paraplegija ir tetraplegija

X

X

X

G83.1 Kojos monoplegija

X

X

X

X

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija; po kelio sąnario ortopedinių protezų implantų išėmimo1

X

X

X

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

X

X

Q72.5 Išilginis redukcinis blauzdikaulio defektas

X

X

18

06 12 15

Klubo įtvarai (įskaitant abdukcinius įtvarus)

246,47

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų ¹

X

X

X

KT4-2-2

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų¹

X

X

X

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė

X

X

19

06 12 18

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai

989,92

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius; tik vaikams¹

X

X

X

X

KA5-3-2

G81 Hemiplegija

X

X

X

G82 Paraplegija ir tetraplegija

X

X

X

G83.1 Kojos monoplegija

X

X

X

Q72.4 Išilginis redukcinis šlaunikaulio defektas

X

X

S34.1 Kitas juosmeninės nugaros smegenų dalies [conus medullaris] sužalojimas

X

X

X

X

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – tik klubo sąnario¹

X

X

X

X

S34.2 Juosmeninių ir kryžkmeninių nervų šaknelių sužalojimas

X

X

X

X

X

Q65.8 Kitos įgimtos klubo sąnario deformacijos – skiriama vaikams iki 7 metų¹

X

X

X

20

06 12 18

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai

324,08

S72.7 Dauginiai šlaunikaulio lūžiai

X

X

X

KT5-2-1

S74.0 Sėdimojo nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje

X

X

X

X

S74.1 Šlauninio nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje

X

X

X

X

S74.7 Kelių nervų sužalojimai klubo ir šlaunies lygyje

X

X

X

X

S76 Raumenų ir sausgyslių sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje

X

X

X

X

T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis, – skiriama, jei yra lūžusi šlaunis ir blauzda kartu (po operacinio gydymo)¹

X

X

X

T02.5 Lūžiai, apimantys abiejų kojų kelias sritis, – skiriama, jei yra lūžusi šlaunis ir blauzda kartu (po operacinio gydymo)¹

X

X

X

T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es)

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama, jei yra lūžusi šlaunis ir blauzda kartu (po operacinio gydymo)¹

X

X

RANKŲ PROTEZINĖS SISTEMOS

21

06 18 03

Daliniai plaštakos protezai

260,66

Q71.3 Įgimtas plaštakos ir piršto (-ų) nebuvimas

X

RP0-1-1

Q71.6 Bedelnystė (vėžio žnyplės)

X

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

X

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

X

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

X

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

X

22

06 18 09

Dilbio (žemiau alkūnės) protezai

1448,10

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

RP1-9

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK¹

X

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos – skiriama pritarus VLK¹

X

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

23

06 18 09

Dilbio (žemiau alkūnės) protezai

951,98

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

X

RP1-8

Q71.89 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

X

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

X

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

X

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

X

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

X

24

06 18 15

Žastikaulio (virš alkūnės) protezai

3041,01

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ių) nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

RP2-5

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK¹

X

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos – skiriama pritarus VLK¹

X

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

25

06 18 15

Žastikaulio (virš alkūnės) protezai

1563,95

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ių) nebuvimas

X

RP2-4

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

X

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

X

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės
(-ių) formavimosi ydos

X

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

X

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

X

KOJŲ PROTEZINĖS SISTEMOS

26

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai

2085,26

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

KP2-7

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK¹

X

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

Z89.9 Įgytas galūnės nebuvimas, nepatikslintas – skiriama pritarus VLK¹

X

27

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai

743,45

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

X

KP2-9-2 (pirminis)

28

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai

1249,13

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

X

KPM2-1

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

X

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

X

29

06 24 15

Šlaunies (virš kelio) protezai

2655,53

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas

X

KPM3

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

X

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

X

30

06 24 15

Šlaunies (virš kelio) protezai Pirminis modulinis šlaunies protezas

1541,94

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

X

KP3-6-1 (pirminis)

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

X

31

06 24 21

Dubens dalies protezai

3444,45

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

KPM-4-2

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

PROTEZAI (KITI, NE GALŪNIŲ, PROTEZAI)

32

06 30 18

Krūties protezai

101,37

Z90.1 Įgytas krūties (-ų) nebuvimas

X

X

X

X

KLP-3

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ

33

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

88,042

98,473

106,004

106,295

E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

X

X

X

AD15-1 (tik suaugusiesiems)

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

X

X

X

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

X

X

X

E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją 1

X

X

X

E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

X

X

X

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

X

X

X

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

X

X

X

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

X

X

X

34

06 33 03

Gatava ortopedinė avalynė, įskaitant ilgaaulę gatavą avalynę minkštu vidumi

53,872

64,303

71,834

72,695

Z44.1 Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas – skiriama tik protezuotai kojai¹

X

X

AD2-1 (tik suaugusiesiems)

Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas – skiriama, jei nuolat dėvimas kojos įtvaras¹

X

X

35

06 33 03

Gatava ortopedinė avalynė, įskaitant ilgaaulę gatavą avalynę minkštu vidumi

50,684

Z44.1 Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas – skiriama tik protezuotai kojai¹

X

X

AD2-2 (tik vaikams)

Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas – skiriama, jei nuolat dėvimas kojos įtvaras¹

X

X

36

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

119,902

130,913

138,444

139,895

I89.0 Limfedema, neklasifikuojama kitur

X

X

X

AD10-1

M24.66 Sąnario ankilozė, koja

X

X

X

X

M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda

X

X

X

X

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)

X

X

X

37

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

57,632

70,673

75,594

76,755

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

X

AD4-1 (tik suaugusiesiems)

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

X

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda– skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

X

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

38

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidum

54,454

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

X

AD4-2 (tik vaikams)

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja– skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

X

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda– skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

X

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

39

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

133,512

146,553

151,474

157,845

G81.0 Vangioji hemiplegija

X

X

X

AD5-1 (tik suaugusiesiems)

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

G82.0 Vangioji paraplegija

X

X

X

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

G82.3 Vangioji tetraplegija

X

X

X

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [hallux valgus] (įgytas) – skiriama, jei yra 3 ir 4 laipsnio deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

X

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po rekonstrukcinių pėdos operacijų)1

X

X

X

X

40

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

59,374

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

AD5-2 (tik vaikams)

G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

G81.0 Vangioji hemiplegija

X

X

X

X

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

G82.0 Vangioji paraplegija

X

X

X

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

G82.2 Paraplegija, nepatikslinta

X

X

X

G82.3 Vangioji tetraplegija

X

X

X

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta

X

X

M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

M06.47 Uždegiminė poliartropatija, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

M19.87 Kita patikslinta artrozė, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda

X

X

X

X

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – esant deformacijoms (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

X

Q66.01 Struktūrinė į vidų iškrypusi „arklio pėda“– skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

Q66.02 Pozicinė (posturalinė) į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – skiriama tik vaikams, vyresniems nei 4 metų, jei pėda yra rigidiška, skausminga1

X

X

X

X

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

41

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

81,962

96,443

100,214

103,105

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis– skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3-6 cm¹

X

X

X

AD6-1 (tik suaugusiesiems)

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3-6 cm¹

X

X

X

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3-6 cm ¹

X

X

X

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

42

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

 

67,774

 

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3-6 cm¹

X

X

X

AD6-2 (tik vaikams)

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3-6 cm ¹

X

X

X

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3-6 cm¹

X

X

X

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

43

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

99,052

125,983

127,724

129,465

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis

X

X

X

AD8-1

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja

X

X

X

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

X

X

X

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

44

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

99,052

125,983

127,724

129,465

Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta

X

X

AD9-1 (tik suaugusiesiems)

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

X

45

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

96,734

Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta

X

X

AD9-2 (tik vaikams)

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

X

46

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

100,212

115,273

118,164

121,645

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja

X

X

X

AD7-1

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

X

X

X

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

X

X

X

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

 

 

 

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima skaičiumi).

2Basutės bazinė kaina.

3Pusbačio bazinė kaina.

4Batuko bazinė kaina.

5Aulinuko bazinė kaina.

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (2014 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V- 1170 redakcija)

 

 

Antrasis ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 arba 80 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašas

 

Eil. Nr.

LST EN ISO 9999

Priemonės pavadinimas

Bazinė kaina, balais

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Ortopedijos techninių priemonių tipų grupė

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Gydytojas ortopedas traumatologas

Gydytojas neurologas (MN 115:2005)

Gydytojas chirurgas (MN 74:2000; MN 79:2000 -neurochirurgas)

Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

1

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

133,80

M46.20 Slankstelio osteomielitas, įvairios stuburo sritys

X

X

X

KR0-5-4

M46.24 Slankstelio osteomielitas, krūtinės sritis

X

X

X

M46.25 Slankstelio osteomielitas, krūtinės ir juosmens sritis

X

X

X

M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su mielopatija (G99.2) – skiriama tik ligai paūmėjus¹

X

X

X

M80.00 Osteoporozė po menopauzės, su patologiniu lūžiu, dauginės vietos – skiriama dėl sisteminės ligos, jei yra stuburo patologinis lūžis1

X

X

X

X

S34.4 Juosmeninio kryžmens rezginio sužalojimas

X

X

X

X

VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

2

06 06 21

Peties įtvarai

33,31

S43.0 Peties sąnario išnirimai

X

X

X

X

AP-2

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (diagnozių kodai S42, M75, M19)1

X

X

X

APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

3

06 12 12

Kelio-čiurnos-pėdos įtvarai

292,81

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis

X

X

X

KT1-5 (Tik vaikams)

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis

X

X

X

S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai

X

X

X

T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis – skiriama tik po operacinio gydymo¹

X

X

X

T02.5 Lūžiai, apimantys abiejų kojų kelias sritis – skiriama tik po operacinio gydymo¹

X

X

X

4

06 12 03

Pėdos įtvarai batų įdėklai

46,34

E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

X

X

X

GS-8

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

X

X

X

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

X

X

X

E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

X

X

X

E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

X

X

X

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

X

X

X

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

X

X

X

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

X

X

X

X

X

X

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

X

 

X

X

 

X

X

M30-M36 Sisteminės jungiamojo audinio ligos – skiriama, jei yra pėdos trofinių opų1

X

X

X

M21.4 Plokščia pėda [pes planus] (įgyta) – skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija1

X

X

X

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

5

06 12 09

Kelio įtvarai

101,37

S83.7 Kelių kelio struktūrų sužalojimas; lateralinio arba medialinio menisko trauma kartu su šalutinių ir kryžminių raiščių trauma1

X

X

X

X

KA3-3

 

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima skaičiumi).

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (2014 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V- 1170 redakcija)

 

Trečiasis ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100, 95, 80 arba 50 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašas

 

Eil. Nr.

LST EN ISO 9999

Priemonės pavadinimas

Bazinė kaina, balais

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Ortopedijos techninių priemonių tipų grupė

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Gydytojas ortopedas traumatologas

Gydytojas neurologas (MN 115:2005)

Gydytojas chirurgas (MN 74:2000; MN 79:2000 neurochirurgas)

Gydytojas reumatologas (MN 72:2007)

MN 123:2004 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

KRAUJOTAKOS SISTEMOS GYDOMOSIOS PRIEMONĖS

1

04 06 03

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

55,03

T24.0 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, nepatikslinto storio nudegimas

X

X

X

X

PK

T24.3 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, viso odos storio nudegimas

X

X

X

X

T95.3 Kojos nudegimų ir nušalimų padariniai

X

X

X

X

2

04 06 03

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

75,30

T21.0 Nepatikslinto odos storio liemens nudegimas

X

X

X

X

PM

T21.3 Liemens viso odos storio nudegimas

X

X

X

X

T29.0 Kelių sričių nudegimai, storis nepatikslintas

X

X

X

X

T29.2 Kelių sričių nudegimai, kai minimi tik ne viso odos storio nudegimai

X

X

X

X

T29.3 Kelių sričių nudegimai, kai bent vienas nudegimas pažeidžia visą odos storį

X

X

X

X

T95.4 Nudegimų ir nušalimų, klasifikuojamų tik pagal pažeistą kūno paviršiaus plotą, padariniai

X

X

X

X

3

04 06 03

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

23,17

T22.0 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nepatikslinto odos storio nudegimas; III–IV laipsnis¹

X

X

X

X

PR

T22.3 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, viso odos storio nudegimas; III–IV laipsnis¹

X

X

X

X

T95.2 Rankos nudegimų ir nušalimų padariniai

X

X

X

X

4

04 06 03

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

34,75

T20 Galvos ir kaklo nudegimas; III–IV laipsnis¹

X

X

X

X

PV

T95.0 Galvos ir kaklo nudegimų bei nušalimų padariniai

X

X

X

X

5

04 06 03

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

139,31

T29 Kelių kūno sričių nudegimas; III–IV laipsnis¹

X

X

X

X

PVK

T95.8 Kitų patikslintų nudegimų ir nušalimų padariniai

X

X

X

X

STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS


 

6

06 03 06

Juosmens-kryžkaulio įtvarai

43,44

M43.06 Spondilolizė, juosmens sritis

X

X

X

X

KR0-20

M43.07 Spondilolizė, juosmens ir kryžmens sritis

X

X

X

X

M43.08 Spondilolizė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

X

X

X

X

M43.16 Spondilolistezė, juosmens sritis

X

X

X

X

M43.17 Spondilolistezė, juosmens ir kryžmens sritis

X

X

X

X

M43.18 Spondilolistezė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

X

X

X

X

M46.96 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens sritis

X

X

X

M46.97 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens ir kryžmens sritis

X

X

X

M46.98 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

X

X

X

M48.86 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens sritis

X

X

X

06 03 06

Juosmens-kryžkaulio įtvarai

43,44

M48.87 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis

X

X

X

M48.88 Kitos patikslintos spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

X

X

X

M46.86 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens sritis

X

M46.87 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis

X

M46.88 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

X

M45.06 Ankilozinis spondilitas, juosmens sritis

X

M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su mielopatija – skiriamas tik ligai paūmėjus¹

X

X

M51.1 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su radikulopatija (G55.1*) – skiriamas tik ligai paūmėjus¹

X

X

X

M51.8 Kitos patikslintos tarpslankstelinio disko ligos

X

X

X

Q76.21 Įgimta spondilolistezė

X

X

X

X

Q76.22 Įgimta spondilolizė

X

X

X

X

7

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

133,80

G54.3 Krūtinės nervų šaknelių sutrikimai, neklasifikuojami kitur – skiriama tik ligai paūmėjus¹

X

X

X

KR0-5-4

8

06 03 12

Kaklo įtvarai

28,96

2

G12.0 Vaikų spinalinė raumenų atrofija, I tipas [Verdnigo-Hofmano (Werdnig-Hofman)]

X

X

X

KR0-16

G24.3 Spazminė kreivakaklystė (tortikolis)

X

X

X

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

M48.3 Trauminė spondilopatija

X

X

X

M50.0 Kaklo diskų liga su mielopatija

X

X

X

X

M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija

X

X

X

X

S12 Kaklo lūžis

X

X

X

S13.0 Kaklo tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas

X

X

S13.1 Kaklo slankstelio išnirimas

X

X

X

X

Q68.0 Įgimta galvos sukamojo raumens deformacija

X

X

X

S13.2 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas

X

X

X

X

S13.3 Dauginiai kaklo išnirimai

X

X

X

X

S14.2 Nugaros smegenų nervų šaknelių sužalojimas kaklo lygyje

X

X

X

S14.4 Kaklo periferinių nervų sužalojimas

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

9

06 06 13

Riešo-plaštakos-pirštų įtvarai

65,16

M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dilbis

X

X

X

X

X

RT1-9

M70.9 Nepatikslinta minkštųjų audinių liga, sukelta krūvio, perkrovos ir spaudimo

X

X

X

X

M84.10 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dauginės vietos

X

X

X

X

M84.13 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dilbis

X

X

X

X

M84.14 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], plaštaka

X

X

X

X

M92.3 Kita jaunatvinė (juvenilinė) rankos osteochondrozė

X

X

X

S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūžis

X

X

X

X

S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis

X

X

X

X

S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis

X

X

S54.9 Nepatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje

X

X

X

X

S56.8 Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje

X

X

X

X

S62.10 Riešakaulio lūžis, nepatikslintas

X

X

X

X

S62.8 Kitų ir nepatikslintų riešo ir plaštakos dalių lūžis

X

X

S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas

X

X

X

X

S63.4 Delninio piršto sąnario (-ų) ir savojo piršto sąnario (-ų) raiščių trauminis plyšimas (-ai)

X

X

X

X

S64.8 Kitų nervų sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje

X

X

X

X

S66.8 Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje

X

10

06 06 18

Alkūnės-riešo įtvarai

159,29

S42.40 Žastikaulio apatinės dalies lūžis, sritis nepatikslinta

X

X

X

RT4

S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas

X

X

X

X

S46.3 Trigalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas

X

X

X

X

S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis

X

X

X

X

S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis

X

X

X

X

S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai

X

X

X

X

S57.0 Alkūnės traiškytinis sužalojimas

X

X

X

X

11

06 06 21

Peties įtvarai

216,06

S42.2 Žastikaulio viršutinės dalies lūžiai

X

X

X

RA2-2

APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

12

06 12 03

Pėdos įtvarai batų įdėklai

26,07

M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

GS-4

M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

M21.4 Plokščia pėda [pes planus] (įgyta) – skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija1

X

X

X

X

M72.2 Pado fascijos fibromatozė – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų) 1

X

X

X

X

M77.3 Kulnakaulio atauga – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

X

X

M77.5 Kita pėdos entezopatija – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

X

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

Q66.1 Į vidų iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovarus) – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas [Metatarsus varus] – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus)

X

X

X

Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – skiriama tik vaikams, vyresniems nei 4 metų, jei pėda rigidiška1

X

X

X

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

Q66.9 Įgimta pėdos deformacija, nepatikslinta – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

13

06 12 03

Pėdos įtvarai batų įdėklai

10,43

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja

X

X

X

GS-5

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

X

X

X

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

X

X

X

S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai (tik vaikams)

X

X

X

14

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

144,81

M84.28 Užsitęsęs kaulo suaugimas, čiurna ir pėda

X

X

X

X

KT1 (tik vaikams)

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis

X

X

X

S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis

X

X

X

S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis

X

X

X

S82.8 Blauzdos kitų sričių lūžiai – skiriama, jei lūžiai apima daugiau nei vieną blauzdos sritį¹

X

X

X

S92.0 Kulno lūžis

X

X

X

S92.1 Šokikaulio lūžis

X

X

X

S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis

X

X

X

X

S92.3 Padikaulio lūžis

X

X

X

X

S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai

X

X

X

X

S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas

X

X

X

X

S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas

X

X

X

X

S96.7 Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje

X

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

15

06 12 09

Kelio įtvarai

43,44

M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas

X

X

X

KT3-1

M22.4 Girnelės kremzlės suminkštėjimas (chondromalacia patellae)

X

X

X

X

X

M21.86 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, koja – skiriama, jei kelio deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų1

X po operacijos

X

X

X

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ

16

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

49,534

M20.5 Kitos kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos) – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

AD3-2 (tik vaikams)

M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėda yra rigidiška, skausminga1

X

X

X

X

M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėda yra rigidiška, skausminga1

X

X

X

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunisskiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia iki 3 cm1

X

X

X

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia iki 3 cm1

X

X

X

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia iki 3 cm1

X

X

X

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

X

M25.27 Nestabilus sąnarys, čiurna ir pėda

X

X

X

Q66.1 Į vidų iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovarus)