RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-11-21 SPRENDIMO NR.  T-136 „DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. T-568

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos narių sudėtį:

1. vietoje Mindaugo Pauliuko, Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo, komisijos pirmininko, įrašyti Vytautą Krikščiūną, Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotoją, komisijos pirmininką;

2. vietoje Aistės Ginaitienės, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiosios savivaldybės gydytojos (vyriausiosios specialistės), komisijos pirmininko pavaduotojos, įrašyti Irminą Ruškienę, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vytautas Simelis