r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRAIDYMO RIBOJIMO TERITORIJŲ

 

2015 m. gruodžio 29 d. Nr. T-248(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 4R-17 „Dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 10.1 papunkčiu, atsižvelgdama į Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2015 m. lapkričio 12 d. raštą Nr. 5-S-10994 „Dėl bepiločių orlaivių naudojimo ir alkoholio vartojimo ribojimų“, Akmenės  rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Akmenės rajono savivaldybės teritorijas, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas:

1.1.Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato teritorija, P. Jodelės g. 2, Naujoji Akmenė;

1.2. Akmenės rajono apylinkės teismo teritorija, Vytauto g. 1b, Naujoji Akmenė;

1.3. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Akmenės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos teritorijos, J. Dalinkevičiaus g. 8, Naujoji Akmenė, ir S. Daukanto g. 3, Akmenė;

1.4. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės teritorija, Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė;

1.5. VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teritorija, S. Daukanto g. 7, Akmenė;

1.6. Naujosios Akmenės autobusų stoties teritorija, V. Kudirkos g. 21, Naujoji Akmenė;

1.7. AB „Akmenės cementas“ teritorija, J. Dalinkevičiaus g. 2, Naujoji Akmenė;

1.8. AB „Naujasis kalcitas“ kalkių gamybos cecho teritorija, Statybininkų g. 20, Venta ir miltelių cecho teritorija, Aušros g. 21, Menčių kaimas, Akmenės rajonas;

1.9. masinių renginių (švenčių, koncertų, sporto varžybų ir pan.) atvirose vietose teritorija.

2. Išimtinais atvejais leisti vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais virš nustatytų draudžiamų teritorijų tik suderinus su atitinkamos teritorijos valdytoju arba šio sprendimo 1.9 papunktyje nurodytų renginių organizatoriais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vitalijus Mitrofanovas