Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 m. gruodžio 30 d. NUTARIMO NR. 1469 „DĖL covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) statistiNIO TYRIMO ATLIKIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. 380

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. 1469 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) statistinio tyrimo atlikimo:

1. Pakeisti 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

1. Atlikti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) statistinį tyrimą (toliau – statistinis tyrimas), kurio tikslas – rengti, teikti ir skelbti operatyvius ir detalius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paplitimo, testavimo, sekoskaitos, sergamumo, gydymo, mirtingumo, vakcinacijos, sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir resursų rodiklius, leidžiančius priimti pagrįstus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos valdymo sprendimus, prognozuoti pandemijos eigą bei atlikti išsamią analizę, susijusią su:“.

2. Papildyti 1.7–1.8 papunkčiais:

1.7. galimu per burną vartojamų vaistinių preparatų, skirtų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gydymui, poveikiu hospitalizacijoms dėl šios ligos ir mirštamumui nuo jos;

1.8. išrašytų per burną vartojamų vaistinių preparatų, skirtų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gydymui, elektroninių receptų bei pagal juos išduotų vaistinių preparatų pakuočių skaičiumi.“

3. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Statistinį tyrimą atlikti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos, paskelbtos Pasaulio sveikatos organizacijos, laikotarpiu.“

4. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Statistinio tyrimo metu surinktus asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis, naudoti tik duomenų jungimui ir analizei bei saugoti vienus metus po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos, paskelbtos Pasaulio sveikatos organizacijos, pabaigos.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                                     Ingrida Šimonytė

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys