Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. 377 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS PAŽEIDIMŲ FIKSAVIMO IR INFORMACIJOS APIE UŽFIKSUOTUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS PAŽEIDIMUS PERDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 9 d. Nr. 1257
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 377 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 13 punktą išdėstyti taip:

„13. Medžiagą, gautą Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka, kartu su turima informacija apie pažeidimą Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos nedelsdamos perduoda institucijai, kurios įgaliotieji asmenys turi teisę surašyti administracinio nusižengimo protokolą, vykdyti administracinių nusižengimų teiseną arba pradėti ikiteisminį tyrimą. Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos pateikia pažeidimo faktą patvirtinančios medžiagos kopijas krašto apsaugos ministrui ir Lietuvos kariuomenės vadui. Kai užfiksuojamas valstybės sienos kirtimo pažeidimas arba pažeidimą padaro užsienio šalies valstybės orlaivis, Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos pateikia pažeidimo faktą patvirtinančios medžiagos kopijas ir užsienio reikalų ministrui.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. balandžio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                               Juozas Olekas