LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-723 2, 10, 21 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. lapričio 18 d. Nr. XIV-670

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnį 40 dalimi:

40. Lietuvos kariuomenės veteranas – Lietuvos Respublikos pilietis profesinės karo tarnybos karys, atliekantis nuolatinę karo tarnybą kariuomenėje, karys savanoris ar kitas savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karys, atliekantis krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, ištarnavęs Lietuvos kariuomenėje ne mažiau kaip 20 metų arba nepertraukiamai ne mažiau kaip 30 dienų dalyvavęs tarptautinėse operacijose ar specialiosiose misijose, arba garbingai atlikdamas tarnybą paleistas iš karo tarnybos dėl sveikatos sutrikimo, kuris atsirado dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, ar dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, arba Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos (toliau – SSRS) karinės agresijos laikotarpiu, 1991 m. sausio 11 d. – rugpjūčio 21 d., tarnaudamas krašto apsaugos sistemoje gynęs Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ir krašto apsaugos sistemoje tarnavęs iki 1993 m. rugpjūčio 31 d., iki Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 10 straipsnio 2 dalį nauju 22 punktu:

22) suteikia Lietuvos Respublikos piliečiui profesinės karo tarnybos kariui, kariui savanoriui ar kitam savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariui Lietuvos kariuomenės veterano vardą pagal nustatytą Lietuvos kariuomenės veterano vardo suteikimo tvarką ir patvirtintus Lietuvos kariuomenės veterano vardo suteikimo nuostatus. Lietuvos kariuomenės veterano vardo netenkama teismo sprendimu;“.

2. Buvusį 10 straipsnio 2 dalies 22 punktą laikyti 23 punktu.

 

3 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Papildyti 21 straipsnį 10 dalimi:

10. Lietuvos Respublikos piliečiui profesinės karo tarnybos kariui, ištarnavusiam Lietuvos kariuomenėje ne mažiau kaip 20 metų arba nepertraukiamai ne mažiau kaip 30 dienų dalyvavusiam tarptautinėse operacijose ar specialiosiose misijose, arba garbingai atliekant tarnybą paleistam iš karo tarnybos dėl sveikatos sutrikimo, kuris atsirado dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, ar dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, arba SSRS karinės agresijos laikotarpiu, 1991 m. sausio 11 d. – rugpjūčio 21 d., tarnaujant krašto apsaugos sistemoje gynusiam Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ir tarnavusiam iki 1993 m. rugpjūčio 31 d., iki Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos, vadovaujantis krašto apsaugos ministro patvirtintais Lietuvos kariuomenės veterano vardo suteikimo nuostatais suteikiamas Lietuvos kariuomenės veterano vardas.“

 

4 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Papildyti 22 straipsnį 5 dalimi:

5. Lietuvos Respublikos piliečiui kariui savanoriui ar kitam savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariui, atliekančiam krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, ištarnavusiam Lietuvos kariuomenėje ne mažiau kaip 20 metų arba nepertraukiamai ne mažiau kaip 30 dienų dalyvavusiam tarptautinėse operacijose ar specialiosiose misijose, arba garbingai atliekant tarnybą paleistam iš karo tarnybos dėl sveikatos sutrikimo, kuris atsirado dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, ar dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, arba SSRS karinės agresijos laikotarpiu, 1991 m. sausio 11 d. – rugpjūčio 21 d., tarnaujant krašto apsaugos sistemoje gynusiam Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ir tarnavusiam iki 1993 m. rugpjūčio 31 d., iki Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos, vadovaujantis krašto apsaugos ministro patvirtintais Lietuvos kariuomenės veterano vardo suteikimo nuostatais suteikiamas Lietuvos kariuomenės veterano vardas.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. gruodžio 31 d.

2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras iki 2021 m. lapkričio 30 d. patvirtina Lietuvos kariuomenės veterano vardo suteikimo nuostatus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda