VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-104 „DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ ir VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS KARINIŲ IR JOMS PRILYGINTŲ STRUKTŪRŲ SKYRIAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. V-256

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. V-104 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus nuostatų patvirtinimo ((toliau – Įsakymas), (kartu su Fondo valdybos direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-3)):

1.1. pakeičiu Įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus nuostatų (toliau – Alytaus skyriaus nuostatai) 13.8 papunktį ir išdėstau jį taip:

13.8. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka prižiūri ir vykdo asmenų neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo tikrinimus bet kuriuo metu iki nustatyto laikinojo nedarbingumo, darbingumo ar neįgalumo lygio termino galiojimo pabaigos;“;

1.2. pakeičiu Alytaus skyriaus nuostatų 15.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

15.5. analizuoja Fondo valdybos informacinės sistemos tinkamumą vartotojams, teikia Fondo valdybai pasiūlymus dėl Fondo valdybos informacinės sistemos ir kitos informacinių technologijų infrastruktūros, reikalingos Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijų vykdymui, tobulinimo bei testuoja Fondo valdybos informacinės sistemos keitimus;“;

1.3. pakeičiu Įsakymo 1.2 papunkčiu patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus nuostatų (toliau – Kauno skyriaus nuostatai) 13.8 papunktį ir išdėstau jį taip:

13.8. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka prižiūri ir vykdo asmenų neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo tikrinimus bet kuriuo metu iki nustatyto laikinojo nedarbingumo, darbingumo ar neįgalumo lygio termino galiojimo pabaigos;“;

1.4. pakeičiu Kauno skyriaus nuostatų 15.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

15.5. analizuoja Fondo valdybos informacinės sistemos tinkamumą vartotojams, teikia Fondo valdybai pasiūlymus dėl Fondo valdybos informacinės sistemos ir kitos informacinių technologijų infrastruktūros, reikalingos Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijų vykdymui, tobulinimo bei testuoja Fondo valdybos informacinės sistemos keitimus;“;

1.5. pakeičiu Įsakymo 1.3 papunkčiu patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus nuostatų (toliau – Klaipėdos skyriaus nuostatai) 13.8 papunktį ir išdėstau jį taip:

13.8. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka prižiūri ir vykdo asmenų neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo tikrinimus bet kuriuo metu iki nustatyto laikinojo nedarbingumo, darbingumo ar neįgalumo lygio termino galiojimo pabaigos;“;

1.6. pakeičiu Klaipėdos skyriaus nuostatų 15.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

15.5. analizuoja Fondo valdybos informacinės sistemos tinkamumą vartotojams, teikia Fondo valdybai pasiūlymus dėl Fondo valdybos informacinės sistemos ir kitos informacinių technologijų infrastruktūros, reikalingos Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijų vykdymui, tobulinimo bei testuoja Fondo valdybos informacinės sistemos keitimus;“;

1.7. pakeičiu Įsakymo 1.4 papunkčiu patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus nuostatų (toliau – Marijampolės skyriaus nuostatai) 13.8 papunktį ir išdėstau jį taip:

13.8. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka prižiūri ir vykdo asmenų neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo tikrinimus bet kuriuo metu iki nustatyto laikinojo nedarbingumo, darbingumo ar neįgalumo lygio termino galiojimo pabaigos;“;

1.8. pakeičiu Marijampolės skyriaus nuostatų 15.5 papunktį ir išdėstau jį taip: 

15.5. analizuoja Fondo valdybos informacinės sistemos tinkamumą vartotojams, teikia Fondo valdybai pasiūlymus dėl Fondo valdybos informacinės sistemos ir kitos informacinių technologijų infrastruktūros, reikalingos Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijų vykdymui, tobulinimo bei testuoja Fondo valdybos informacinės sistemos keitimus;“;

1.9. pakeičiu Įsakymo 1.5 papunkčiu patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus nuostatų (toliau – Mažeikių skyriaus nuostatai) 13.8 papunktį ir išdėstau jį taip:

13.8. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka prižiūri ir vykdo asmenų neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo tikrinimus bet kuriuo metu iki nustatyto laikinojo nedarbingumo, darbingumo ar neįgalumo lygio termino galiojimo pabaigos;“;

1.10. pakeičiu Mažeikių skyriaus nuostatų 15.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

15.5. analizuoja Fondo valdybos informacinės sistemos tinkamumą vartotojams, teikia Fondo valdybai pasiūlymus dėl Fondo valdybos informacinės sistemos ir kitos informacinių technologijų infrastruktūros, reikalingos Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijų vykdymui, tobulinimo bei testuoja Fondo valdybos informacinės sistemos keitimus;“;

1.11. pakeičiu Įsakymo 1.6 papunkčiu patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus nuostatų (toliau – Panevėžio skyriaus nuostatai) 13.8 papunktį ir išdėstau jį taip:

13.8. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka prižiūri ir vykdo asmenų neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo tikrinimus bet kuriuo metu iki nustatyto laikinojo nedarbingumo, darbingumo ar neįgalumo lygio termino galiojimo pabaigos;“;

1.12. pakeičiu Panevėžio skyriaus nuostatų 15.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

15.5. analizuoja Fondo valdybos informacinės sistemos tinkamumą vartotojams, teikia Fondo valdybai pasiūlymus dėl Fondo valdybos informacinės sistemos ir kitos informacinių technologijų infrastruktūros, reikalingos Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijų vykdymui, tobulinimo bei testuoja Fondo valdybos informacinės sistemos keitimus;“;

1.13. pakeičiu Įsakymo 1.7 papunkčiu patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus nuostatų (toliau – Šiaulių skyriaus nuostatai) 13.8 papunktį ir išdėstau jį taip:

13.8. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka prižiūri ir vykdo asmenų neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo tikrinimus bet kuriuo metu iki nustatyto laikinojo nedarbingumo, darbingumo ar neįgalumo lygio termino galiojimo pabaigos;“;

1.14. pakeičiu Šiaulių skyriaus nuostatų 15.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

15.5. analizuoja Fondo valdybos informacinės sistemos tinkamumą vartotojams, teikia Fondo valdybai pasiūlymus dėl Fondo valdybos informacinės sistemos ir kitos informacinių technologijų infrastruktūros, reikalingos Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijų vykdymui, tobulinimo bei testuoja Fondo valdybos informacinės sistemos keitimus;“;

1.15. pakeičiu Įsakymo 1.8 papunkčiu patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus nuostatų (toliau – Šilalės skyriaus nuostatai) 13.8 papunktį ir išdėstau jį taip:

13.8. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka prižiūri ir vykdo asmenų neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo tikrinimus bet kuriuo metu iki nustatyto laikinojo nedarbingumo, darbingumo ar neįgalumo lygio termino galiojimo pabaigos;“;

1.16. pakeičiu Šilalės skyriaus nuostatų 15.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

15.5. analizuoja Fondo valdybos informacinės sistemos tinkamumą vartotojams, teikia Fondo valdybai pasiūlymus dėl Fondo valdybos informacinės sistemos ir kitos informacinių technologijų infrastruktūros, reikalingos Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijų vykdymui, tobulinimo bei testuoja Fondo valdybos informacinės sistemos keitimus;“;

1.17. pakeičiu Įsakymo 1.9 papunkčiu patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus nuostatų (toliau – Utenos skyriaus nuostatai) 13.8 papunktį ir išdėstau jį taip:

13.8. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka prižiūri ir vykdo asmenų neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo tikrinimus bet kuriuo metu iki nustatyto laikinojo nedarbingumo, darbingumo ar neįgalumo lygio termino galiojimo pabaigos;“;

1.18. pakeičiu Utenos skyriaus nuostatų 15.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

15.5. analizuoja Fondo valdybos informacinės sistemos tinkamumą vartotojams, teikia Fondo valdybai pasiūlymus dėl Fondo valdybos informacinės sistemos ir kitos informacinių technologijų infrastruktūros, reikalingos Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijų vykdymui, tobulinimo bei testuoja Fondo valdybos informacinės sistemos keitimus;“;

1.19. pakeičiu Įsakymo 1.10 papunkčiu patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus nuostatų (toliau – Vilniaus skyriaus nuostatai) 13.8 papunktį ir išdėstau jį taip:

13.8. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka prižiūri ir vykdo asmenų neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo tikrinimus bet kuriuo metu iki nustatyto laikinojo nedarbingumo, darbingumo ar neįgalumo lygio termino galiojimo pabaigos;“;

1.20. pakeičiu Vilniaus skyriaus nuostatų 16.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

16.5. analizuoja Fondo valdybos informacinės sistemos tinkamumą vartotojams, teikia Fondo valdybai pasiūlymus dėl Fondo valdybos informacinės sistemos ir kitos informacinių technologijų infrastruktūros, reikalingos Fondo valdybos teritorinių skyrių funkcijų vykdymui, tobulinimo bei testuoja Fondo valdybos informacinės sistemos keitimus;“.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. kiekvieną Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus direktorių pasirašyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus, kurio vadovas jis yra, nuostatus su visais pakeitimais ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre;

2.2. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą pateikti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms;

2.3. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių paskelbti šį įsakymą Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

 

2.4. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

2.5. Fondo valdybos Teisės skyrių pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui.

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Julita Varanauskienė