Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo nr. 27 „DĖL ATLYGINIMO UŽ SAUGIU VALSTYBINIU DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLU TEIKIAMAS PASLAUGAS DYDŽIŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 22 d. Nr. 504

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimą Nr. 27 „Dėl Atlyginimo už Saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamas paslaugas dydžių nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Atlyginimo už Saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamas paslaugas dydžių nustatymo kriterijų aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 5 straipsnio 4 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1871 redakcija) 432 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 4 ir 9 dalimis, 433 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Atlyginimo už Saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamas paslaugas dydžių nustatymo kriterijų aprašą (pridedama).

2. Įgalioti:

2.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją patvirtinti:

2.1.1. Saugiuoju valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamų elektroninių ryšių paslaugų teikimo sąlygas ir taisykles;

2.1.2. Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų prisijungimo prie Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir atsijungimo nuo jo sąlygas, planą ir terminus;

2.1.3. Valstybinių duomenų centrų sąrašą;

2.1.4. techninius reikalavimus, taikomus valstybiniams duomenų centrams;

2.1.5. naudojimosi valstybinių duomenų centrų paslaugomis tvarkos aprašą;

2.1.6. Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų valdomų serverių ir (arba) registrų ir valstybės bei kitų informacinių sistemų įrangos ir duomenų perkėlimo į valstybinius duomenų centrus sąlygas, planą ir terminus; 

2.2. Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą prie Krašto apsaugos ministerijos teikti išvadas Krašto apsaugos ministerijai dėl juridinio asmens įvardijimo būtinu nacionaliniam saugumui, gynybai ar gyvybiškai svarbioms valstybės funkcijoms užtikrinti.“

2. Pakeisti šio nutarimo 1 punkte nauja redakcija išdėstytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimą Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“:

2.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 432 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 3 punktu, 4, 8 ir 9 dalimis, 433 straipsnio 2 dalimi,  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2.2. Pakeisti 1 punktą:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų sąrašą;

1.2. Atlyginimo už Saugiuoju valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamas paslaugas dydžių nustatymo kriterijų aprašą.“

2.3. Pakeisti Atlyginimo už Saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamas paslaugas dydžių nustatymo kriterijų aprašą:

2.3.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

atlyginimo už SAUGIUOJU VALSTYBINIU DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLU TEIKIAMAS PASLAUGAS DYDŽIŲ nustatymo kriterijų APRAŠAS“.

2.3.2. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Nustatant atlyginimo už Saugiuoju valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamas paslaugas dydžius, vadovaujamasi šiais kriterijais:“.

3. Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                 Saulius Skvernelis

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                          Raimundas Karoblis

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 27

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 504 redakcija)

 

 

SAUGIOJO VALSTYBINIO DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO NAUDOTOJŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Juridinio asmens pavadinimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro valdymo sritis

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

2.

Aplinkos apsaugos agentūra

3.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

4.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

5.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

6.

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sritis

7.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

8.

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

9.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

10.

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra

11.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Lietuvos Respublikos finansų ministro valdymo sritis

12.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

13.

Valstybės įmonė Turto bankas

14.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

15.

Lietuvos statistikos departamentas

16.

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

17.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

18.

Kauno teritorinė muitinė

19.

Klaipėdos teritorinė muitinė

20.

Muitinės informacinių sistemų centras

21.

Muitinės kriminalinė tarnyba

22.

Muitinės laboratorija

23.

Muitinės mokymo centras

24.

Vilniaus teritorinė muitinė

25.

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

26.

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos

27.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

28.

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

29.

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

30.

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

31.

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

32.

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro valdymo sritis

33.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

34.

Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos

35.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

36.

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

37.

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

38.

Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos

39.

Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas

40.

Lietuvos kariuomenė

41.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

42.

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos

43.

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sritis

44.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

45.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

46.

Lietuvos dailės muziejus

47.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

48.

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritis

49.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

50.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

51.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

52.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

53.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

54.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius

55.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius

56.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius

57.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius

58.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius

59.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius

60.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

61.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius

62.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius

63.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

64.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

65.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

66.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sritis

67.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

68.

Valstybės įmonė Registrų centras

69.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

70.

Lietuvos transporto saugos administracija

71.

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valdymo sritis

72.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

73.

Higienos institutas

74.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

75.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

76.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

77.

Radiacinės saugos centras

78.

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras

79.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

80.

Valstybinė teismo medicinos tarnyba

81.

Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

82.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

83.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

84.

Kauno teritorinė ligonių kasa

85.

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa

86.

Panevėžio teritorinė ligonių kasa

87.

Šiaulių teritorinė ligonių kasa

88.

Vilniaus teritorinė ligonių kasa

89.

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė

90.

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė

91.

Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė

92.

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras

93.

Viešoji įstaiga Palangos reabilitacijos ligoninė

94.

Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė

95.

Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė

96.

Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

97.

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

98.

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

99.

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

100.

Viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė

101.

Viešoji įstaiga „Vilniaus gimdymo namai“

102.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

103.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

104.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

105.

Respublikinis priklausomybės ligų centras

106.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

107.

Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sritis

108.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

109.

Nacionalinis vėžio institutas

110.

Švietimo informacinių technologijų centras

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sritis

111.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

112.

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

113.

Alytaus pataisos namai

114.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras

115.

Lietuvos probacijos tarnyba

116.

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai

117.

Kauno tardymo izoliatorius

118.

Laisvės atėmimo vietų ligoninė

119.

Marijampolės pataisos namai

120.

Panevėžio pataisos namai

121.

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija

122.

Šiaulių tardymo izoliatorius

123.

Vilniaus pataisos namai

124.

Lietuvos teismo ekspertizės centras

125.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

126.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

127.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

128.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sritis

129.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

130.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

131.

Lietuvos metrologijos inspekcija

132.

Viešoji įstaiga CPO LT

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro valdymo sritis

133.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sritis

134.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

135.

Valstybės įmonė „Regitra“

136.

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

137.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

138.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

139.

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

140.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras

141.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

142.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

143.

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

144.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

145.

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

146.

Lietuvos kelių policijos tarnyba

147.

Lietuvos kriminalinės policijos biuras

148.

Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“

149.

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras

150.

Lietuvos policijos mokykla

151.

Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

152.

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

153.

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

154.

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

155.

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

156.

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

157.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

158.

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

159.

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

160.

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

161.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

162.

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

163.

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro valdymo sritis

164.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

165.

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“

166.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas

167.

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

168.

Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

169.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

170.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

171.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

172.

Viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra

173.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Kita

174.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

175.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

176.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

177.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

178.

Vyriausybės atstovų įstaiga

179.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

180.

Kauno regioninis valstybės archyvas

181.

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

182.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

183.

Lietuvos ypatingasis archyvas

184.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas

185.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

186.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

187.

Šiaulių regioninis valstybės archyvas

188.

Vilniaus regioninis valstybės archyvas

189.

Lietuvių kalbos institutas

190.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

191.

Bendrasis pagalbos centras

192.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras

193.

Ugniagesių gelbėtojų mokykla

194.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

195.

Nacionalinė teismų administracija

196.

Nacionalinės teismų administracijos mokymo centras

197.

Lietuvos bankas

198.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

199.

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

200.

Viešųjų pirkimų tarnyba

201.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

202.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

203.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

204.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

205.

Alytaus apylinkės teismas

206.

Kauno apygardos teismas

207.

Kauno apylinkės teismas

208.

Klaipėdos apygardos teismas

209.

Klaipėdos apylinkės teismas

210.

Marijampolės apylinkės teismas

211.

Panevėžio apygardos teismas

212.

Panevėžio apylinkės teismas

213.

Plungės apylinkės teismas

214.

Regionų apygardos administracinis teismas

215.

Šiaulių apygardos teismas

216.

Šiaulių apylinkės teismas

217.

Tauragės apylinkės teismas

218.

Telšių apylinkės teismas

219.

Utenos apylinkės teismas

220.

Vilniaus apygardos administracinis teismas

221.

Vilniaus apygardos teismas

222.

Vilniaus miesto apylinkės teismas

223.

Vilniaus regiono apylinkės teismas

224.

Lietuvos apeliacinis teismas

225.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

226.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Akmenės rajono savivaldybė

227.

Akmenės rajono savivaldybės administracija

228.

Viešoji įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras

229.

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė

Alytaus miesto savivaldybė

230.

Alytaus miesto savivaldybės administracija

231.

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

Alytaus rajono savivaldybė

232.

Alytaus rajono savivaldybės administracija

233.

Alytaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

234.

Viešoji įstaiga Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis

235.

Viešoji įstaiga Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

Anykščių rajono savivaldybė

236.

Anykščių rajono savivaldybės administracija

237.

Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė

Birštono savivaldybė

238.

Birštono savivaldybės administracija

Biržų rajono savivaldybė

239.

Biržų rajono savivaldybės administracija

240.

Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

241.

Viešoji įstaiga Biržų ligoninė

Druskininkų savivaldybė

242.

Druskininkų savivaldybės administracija

243.

Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė

Elektrėnų savivaldybė

244.

Elektrėnų savivaldybės administracija

245.

Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba

246.

Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė

247.

Viešoji įstaiga Elektrėnų ligoninė

248.

Viešoji įstaiga Vievio sveikatos priežiūros centras

Ignalinos rajono savivaldybė

249.

Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba

250.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

251.

Viešoji įstaiga „Ignalinos rajono ligoninė“

Jonavos rajono savivaldybė

252.

Jonavos rajono priešgaisrinė tarnyba

253.

Jonavos rajono savivaldybės administracija

254.

Viešoji įstaiga Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis

255.

Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė

Joniškio rajono savivaldybė

256.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

257.

Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

258.

Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė

259.

Viešoji įstaiga Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis

Jurbarko rajono savivaldybė

260.

Jurbarko rajono priešgaisrinė tarnyba

261.

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

262.

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė

Kaišiadorių rajono savivaldybė

263.

Kaišiadorių rajono priešgaisrinė tarnyba

264.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

265.

Viešoji įstaiga Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis

266.

Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė

Kalvarijos savivaldybė

267.

Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba

268.

Kalvarijos savivaldybės administracija

269.

Viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė

Kauno miesto savivaldybė

270.

Kauno miesto savivaldybės administracija

271.

Viešoji įstaiga K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

272.

Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis

273.

VšĮ Kauno miesto poliklinika

Kauno rajono savivaldybė

274.

Kauno rajono savivaldybės administracija

275.

Viešoji įstaiga Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras

276.

Viešoji įstaiga „Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras“

277.

Viešoji įstaiga „Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras“

278.

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras

279.

Viešoji įstaiga Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis

Kazlų Rūdos savivaldybė

280.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

281.

Kazlų Rūdos savivaldybės Priešgaisrinė tarnyba

282.

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos ligoninė

Kėdainių rajono savivaldybė

283.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

284.

Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

285.

Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė

Kelmės rajono savivaldybė

286.

Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnyba

287.

Kelmės rajono savivaldybės administracija

288.

Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė

Klaipėdos miesto savivaldybė

289.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

290.

Viešoji įstaiga Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis

291.

Viešoji įstaiga Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė

292.

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė

293.

Viešoji įstaiga Klaipėdos vaikų ligoninė

Klaipėdos rajono savivaldybė

294.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

295.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė

296.

Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Kretingos rajono savivaldybė

297.

Kretingos rajono savivaldybės administracija

298.

Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

299.

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė

Kupiškio rajono savivaldybė

300.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

301.

Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

302.

Viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė

Lazdijų rajono savivaldybė

303.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

304.

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

305.

Viešoji įstaiga „Lazdijų ligoninė“

Marijampolės savivaldybė

306.

Marijampolės savivaldybės administracija

307.

Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis

308.

Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė

309.

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras

310.

Marijampolės socialinės pagalbos centras

Mažeikių rajono savivaldybė

311.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

312.

Viešoji įstaiga Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centras

313.

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė

Molėtų rajono savivaldybė

314.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

315.

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė

316.

Viešoji įstaiga Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras

317.

Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras

318.

Molėtų rajono ugniagesių tarnyba

Neringos savivaldybė

319.

Neringos savivaldybės administracija

Pagėgių savivaldybė

320.

Pagėgių savivaldybės administracija

321.

Pagėgių savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Pakruojo rajono savivaldybė

322.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

323.

Viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė

Palangos miesto savivaldybė

324.

Palangos miesto savivaldybės administracija

Panevėžio miesto savivaldybė

325.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

326.

Viešoji įstaiga „Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis“

327.

Viešoji įstaiga Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

328.

Panevėžio kraštotyros muziejus

329.

Panevėžio miesto dailės galerija

330.

Stasio Eidrigevičiaus menų centras

331.

Viešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinika

332.

Viešoji įstaiga Panevėžio miesto odontologijos poliklinika

333.

Viešoji įstaiga Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras

334.

Panevėžio socialinių paslaugų centras

Panevėžio rajono savivaldybė

335.

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

336.

Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

337.

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Pasvalio rajono savivaldybė

338.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

339.

Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

340.

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė

Plungės rajono savivaldybė

341.

Plungės rajono savivaldybės administracija

342.

Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

343.

Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė

344.

VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba

Prienų rajono savivaldybė

345.

Prienų rajono savivaldybės administracija

346.

Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

347.

Viešoji įstaiga Prienų ligoninė

Radviliškio rajono savivaldybė

348.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

349.

Radviliškio rajono savivaldybės priešgaisrinės saugos tarnyba

350.

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė

351.

Viešoji įstaiga Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centras

Raseinių rajono savivaldybė

352.

Raseinių priešgaisrinės saugos tarnyba

353.

Raseinių rajono savivaldybės administracija

354.

Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė

355.

Viešoji įstaiga Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stotis

Rietavo savivaldybė

356.

Rietavo savivaldybės administracija

357.

Rietavo savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Rokiškio rajono savivaldybė

358.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

359.

Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

360.

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė

Šakių rajono savivaldybė

361.

Šakių rajono savivaldybės administracija

362.

Viešoji įstaiga Šakių greitosios medicinos pagalbos stotis

363.

Viešoji įstaiga Šakių ligoninė

Šalčininkų rajono savivaldybė

364.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

365.

Šalčininkų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

366.

Viešoji įstaiga Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė

Šiaulių miesto savivaldybė

367.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

368.

Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis

369.

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika

370.

Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras

371.

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras

372.

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras

373.

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

374.

Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Šiaulių rajono savivaldybė

375.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

376.

Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

377.

Viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė

Šilalės rajono savivaldybė

378.

Šilalės rajono savivaldybės administracija

379.

Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

380.

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė

Šilutės rajono savivaldybė

381.

Šilutės rajono savivaldybės administracija

382.

Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

383.

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė

Širvintų rajono savivaldybė

384.

Širvintų rajono savivaldybės administracija

385.

Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

386.

Viešoji įstaiga Širvintų ligoninė

Skuodo rajono savivaldybė

387.

Skuodo rajono savivaldybės administracija

388.

Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

389.

Viešoji įstaiga Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis

Švenčionių rajono savivaldybė

390.

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba prie Švenčionių rajono savivaldybės administracijos

391.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

392.

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė

Tauragės rajono savivaldybė

393.

Tauragės rajono savivaldybės administracija

394.

Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

395.

Viešoji įstaiga Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

396.

Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė

Telšių rajono savivaldybė

397.

Telšių rajono savivaldybės administracija

398.

Telšių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

399.

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė

400.

Telšių rajono greitosios medicinos pagalbos centras

Trakų rajono savivaldybė

401.

Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga

402.

Trakų rajono savivaldybės administracija

403.

Viešoji įstaiga Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

404.

Viešoji įstaiga Trakų ligoninė

Ukmergės rajono savivaldybė

405.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

406.

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

407.

Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė

408.

Viešoji įstaiga Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras

409.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras

Utenos rajono savivaldybė

410.

Utenos rajono savivaldybės administracija

411.

Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

412.

Viešoji įstaiga Utenos ligoninė

413.

Viešoji įstaiga Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

Varėnos rajono savivaldybė

414.

Varėnos rajono savivaldybės administracija

415.

Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

416.

Viešoji įstaiga Varėnos ligoninė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

417.

Biudžetinė įstaiga Vilkaviškio rajono priešgaisrinė tarnyba

418.

Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė

419.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Vilniaus miesto savivaldybė

420.

Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis

421.

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

422.

Viešoji įstaiga Centro poliklinika

423.

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras

424.

Viešoji įstaiga Naujininkų poliklinika

425.

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

426.

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika

427.

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika

428.

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika

429.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

430.

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė

431.

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė

432.

Viešoji įstaiga Vilkpėdės ligoninė

433.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

434.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Vilniaus rajono savivaldybė

435.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

436.

Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Visagino savivaldybė

437.

Viešoji įstaiga Visagino ligoninė

438.

Visagino savivaldybės administracija

Zarasų rajono savivaldybė

439.

Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnyba

440.

Zarasų rajono savivaldybės administracija

441.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė

 

___________________________________