LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJŲ IR VALSTYBINIŲ PENSIJŲ, SUMAŽINTŲ DĖL DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ TURĖJIMO, KOMPENSAVIMO ĮSTATYMO NR. XII-1923 2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-129

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Senatvės pensijų kompensavimo dydžiai ir terminai

1. Pagal šį įstatymą senatvės pensijos kompensuojamoji suma yra asmeniui paskirtos senatvės pensijos, perskaičiuotos taikant Laikinojo įstatymo 6 ir 7 straipsnių nuostatas, ir senatvės pensijos, kuri buvo apskaičiuota taikant Laikinojo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, skirtumas (toliau – senatvės pensijos kompensuojamoji suma).

2. Senatvės pensijos kompensuojamoji suma išmokama 2016–2017 metais šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų dydžių, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse ir šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

3. 2016 metų antrojo ketvirčio paskutinį mėnesį senatvės pensijų gavėjams išmokama 33 procentai senatvės pensijos kompensuojamosios sumos.

4. 2017 metų pirmojo ketvirčio paskutinį mėnesį senatvės pensijų gavėjams išmokama 67 procentai senatvės pensijos kompensuojamosios sumos.

5. Jeigu asmeniui apskaičiuota senatvės pensijos kompensuojamoji suma yra ne didesnė kaip 100 eurų, ji išmokama visa 2016 metų antrojo ketvirčio paskutinį mėnesį.

6. Asmenims, kuriems paveldėjimo tvarka pereina (perėjo) mirusio asmens turtas, senatvės pensijos kompensuojamosios sumos išmokamos 2017 metų pirmojo ketvirčio paskutinį mėnesį, jeigu jie dėl mirusiajam priklausiusios senatvės pensijos kompensuojamosios sumos išmokėjimo kreipiasi iki 2017 m. sausio 31 d. Jeigu dėl senatvės pensijos kompensuojamosios sumos išmokėjimo kreipiamasi po 2017 m. sausio 31 d., bet ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d., senatvės pensijos kompensuojamoji suma išmokama ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kreipimosi dienos.“

 

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Valstybinių pensijų kompensavimo dydžiai ir terminai

1. Pagal šį įstatymą valstybinės pensijos kompensuojamoji suma yra valstybinės pensijos, perskaičiuotos pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatas (jeigu valstybinė pensija pagal šias nuostatas perskaičiuota nebuvo, – paskirtos valstybinės pensijos), ir valstybinės pensijos, kuri buvo apskaičiuota taikant Laikinojo įstatymo 5 straipsnio nuostatas, skirtumas (toliau – valstybinės pensijos kompensuojamoji suma).

2. Valstybinės pensijos kompensuojamoji suma išmokama 2016–2017 metais šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų dydžių, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse ir šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje.

3. 2016 metų antrojo ketvirčio paskutinį mėnesį šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų valstybinių pensijų gavėjams išmokama 33 procentai valstybinės pensijos kompensuojamosios sumos.

4. 2017 metų pirmojo ketvirčio paskutinį mėnesį šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų valstybinių pensijų gavėjams išmokama 67 procentai valstybinės pensijos kompensuojamosios sumos.

5. Jeigu asmeniui apskaičiuota valstybinės pensijos kompensuojamoji suma yra ne didesnė kaip 100 eurų, ji išmokama visa 2016 metų antrojo ketvirčio paskutinį mėnesį.

6. Asmenims, kuriems paveldėjimo tvarka pereina (perėjo) mirusio asmens turtas, valstybinės pensijos kompensuojamoji suma išmokama 2017 metų pirmojo ketvirčio paskutinį mėnesį, jeigu jie dėl mirusiajam priklausiusios valstybinės pensijos kompensuojamosios sumos išmokėjimo kreipiasi iki 2017 m. sausio 31 d. Jeigu dėl valstybinės pensijos kompensuojamosios sumos išmokėjimo kreipiamasi po 2017 m. sausio 31 d., bet ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d., valstybinės pensijos kompensuojamoji suma išmokama ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kreipimosi dienos.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė