LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2017 m. kovo 10 d. Nr. V-80

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, įgyvendindamas Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat atsižvelgdamas į Zarasų žemės ūkio mokyklos 2017 m. vasario 17 d. prašymą Nr. 3-22:

 

1.    T v i r t i n u pridedamus:

 

1.1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto sąrašą;

 

1.2. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomo trumpalaikio materialiojo turto sąrašą.

2.    P e r d u o d u  Zarasų žemės ūkio mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise įsakymo 1 punkte nurodytą valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą (be likutinės vertės) ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 773,57 euro (septyni šimtai septyniasdešimt trys eurai ir penkiasdešimt septyni centai).

3.    Į g a l i o j u Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą Joną Račiūną pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.

4.    P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojui Dainiui Miškiniui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                       Egidijus Skrodenis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus 2017 m. kovo 10 d.

įsakymu Nr. V-80

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Inventorinis numeris

Autobuso identifikacinis numeris, kompiuterio gamyklinis numeris

Turto vienetų skaičius

Turto vieneto įsigijimo vertė, eurais

Likutinė vertė 2017-02-01, eurais

1.

Autobusas FORD TRANSIT                         (valstybinis numeris – TVC837)

5

WFOPXXGBFP1E31867

1

30091,52

0,00

2.

Kompiuteris HP Compaq 6005 Pro SFF

 

1181

 

CZC041F26Y

 

1

 

699,13

0,00

3.

Kompiuteris HP Compaq 6005 Pro SFF

 

1186

CZC041F273

1

 

699,13

0,00

4.

Kompiuteris HP Compaq 6005 Pro SFF

 

1187

CZC041F274

1

 

699,13

0,00

5.

Kompiuteris HP Compaq 6005 Pro SFF

 

1218

 

CZC12923PJ

 

1

 

594,00

0,00

6.

Kompiuteris HP Compaq 6005 Pro SFF

 

1219

CZC12923PK

1

 

594,00

0,00

7.

Kompiuteris HP Compaq 6005 Pro SFF

1220

CZC12923PL

1

 

594,00

0,00

8.

Kompiuteris HP Compaq 6005 Pro SFF

1221

CZC12923PM

1

 

594,00

0,00

9.

Kompiuteris HP Compaq 6005 Pro SFF

1223

CZC12923PP

1

 

594,00

0,00

10.

Kompiuteris HP Compaq 6005 Pro SFF

1224

CZC12923PQ

1

 

594,00

0,00

11.

Kompiuteris HP Compaq 6005 Pro SFF

1225

CZC12923PR

1

 

594,00

0,00

12.

Kompiuteris HP Compaq 6005 Pro SFF

1226

CZC12923PS

1

 

594,00

0,00

13.

Kompiuteris HP Compaq 6005 Pro SFF

1227

CZC12923PT

1

 

594,00

0,00

14.

Kompiuteris Inida Magnum M350/2000

1268

300439851

1

 

787,26

0,00

15.

Kompiuteris Inida Magnum M350/2000

1269

300439852

1

 

787,26

0,00

16.

Kompiuteris Inida Magnum M350/2000

1270

300439853

1

 

787,26

0,00

17.

Kompiuteris Inida Magnum M350/2000

1271

300439854

1

 

787,26

0,00

18.

Kompiuteris Inida Magnum M350/2000

1272

300439855

1

 

787,26

0,00

19.

Kompiuteris Inida Magnum M350/2000

1274

300439857

1

 

787,26

0,00

20.

Kompiuteris Inida Magnum M350/2000

1275

300439858

1

 

787,27

0,00

21.

Kompiuteris Inida Magnum M350/2000

1276

300439859

1

 

787,27

0,00

22.

Kompiuteris Inida Magnum M350/2000

1277

300439860

1

 

787,27

0,00

23.

Kompiuteris Inida Magnum M350/2000

1278

300439861

1

 

787,27

0,00

24.

Kompiuteris Inida Magnum M350/2000

1279

300439862

1

 

787,27

0,00

25.

Kompiuteris Inida Magnum M350/2000

1280

300439863

1

 

787,27

0,00

26.

Kompiuteris Inida Magnum M350/2000

1281

300439864

1

 

787,27

0,00

 

Iš viso

 

0,00

 

____________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus 2017 m. kovo 10 d.

įsakymu Nr. V-80

 

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Inventorinis numeris

Mato vienetas

Kiekis, vienetais

Turto vieneto įsigijimo vertė, eurais

Bendra įsigijimo vertė, eurais

1.

Akumuliatorius

9781

vnt.

1

79,65

79,65

2.

Padangos žieminės 195/70R15C TYH09

9957

vnt.

4

105,42

421,68

3.

Padangos 195/70R15C TRENTA

29

vnt.

4

68,06

272,24

Iš viso

773,57

 

__________________________