ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINSTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LAPKRIČIO 17 D. ĮSAKYMO NR. A-1626 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINSTRACIJOS SENIŪNIJŲ VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 11 d. Nr. A-47

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. A-1626 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos nuostatų patvirtinimo“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Į g a l i o j u šio įsakymo 1 punktu patvirtintus nuostatus pasirašyti ir kartu su kitais teisės aktų nustatytais dokumentais pateikti juos Juridinių asmenų registrui:

2.1. Bubių seniūnijos seniūną Vytautą Slabį Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bubių seniūnijos veiklos nuostatus;

2.2. Ginkūnų seniūnijos seniūnę Viliją Kvasienę Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ginkūnų seniūnijos veiklos nuostatus;

2.3. Gruzdžių seniūnijos seniūnę Nijolę Bagdonavičienę Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Gruzdžių seniūnijos veiklos nuostatus;

2.4. Kairių seniūnijos seniūną Artūrą Šulčių Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kairių seniūnijos veiklos nuostatus;

2.5. Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūnę Editą Mileikienę Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos veiklos nuostatus;

2.6. Kuršėnų miesto seniūnijos seniūną Vytautą Gedmontą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kuršėnų miesto seniūnijos veiklos nuostatus;

2.7. Kužių seniūnijos seniūnę Jolandą Rudavičienę Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kužių seniūnijos veiklos nuostatus;

2.8. Meškuičių seniūnijos seniūnę Jolantą Baškienę Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Meškuičių seniūnijos veiklos nuostatus;

2.9. Raudėnų seniūnijos seniūną Antaną Venckų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Raudėnų seniūnijos veiklos nuostatus;

2.10. Šakynos seniūnijos seniūno pavaduotoją Riną Gedminienę Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Šakynos seniūnijos veiklos nuostatus;

2.11. Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūną Joną Obriką Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Šiaulių kaimiškosios seniūnijos veiklos nuostatus.“

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gipoldas Karklelis