LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-436 „DĖL LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 10 d. Nr. V-668

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2Sudarau tokios sudėties Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET tarybą:

2.1. Rasa Alaburdienė, Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos valdybos narė;

2.2. Vaino Brazdeikis, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius;

2.3. Jonas Čeponis, Kauno technologijos universiteto studijų prorektorius;

2.4. Artūras Malysis, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausiasis specialistas;

2.5. Jonas Okunis, Vytauto Didžiojo universiteto Administracijos direktorius;

2.6. Paulius Nomgaudas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Informacinių technologijų ir sistemų centro vadovas;

2.7. Vytis Radvila, Klaipėdos universiteto Organizacijos aptarnavimo tarnybos vedėjas;

2.8. Arūnas Stašionis, Vilniaus universiteto Informacinių technologijų paslaugų centro direktorius;

2.9. Laima Taparauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorė;

2.10. Romanas Tumasonis, Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto dekanas.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                Jurgita Šiugždinienė