Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ

 

2014 m. gruodžio 12 d. Nr. 1K-175

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 112 straipsnio 5 dalimi,

p r a š a u Teisėjų tarybą patarti dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją Rimvydą NORKŲ šio teismo pirmininku.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė