LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GEGUŽĖS 29 D. ĮSAKYMO NR. 1-90 „DĖL IŠTIRTŲ POŽEMINIO VANDENS (IŠSKYRUS PRAMONINĮ) IŠTEKLIŲ APROBAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 24 d. Nr. 1-493

Vilnius

 

 

Pripažįstu netekusiu galios Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, IV skyrių.

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Giedrius Giparas