http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1k-115 „dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. kovo 15 d. Nr. 1K-83

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. 1K-115 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitų formų patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitų duomenų suvestinės Nr. GDR-1 (PAASP) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.    Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitų duomenų suvestinės Nr. GDR-1 (OD) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3.    Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitų duomenų suvestinės Nr. GDR-1 (PCH) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.4.    Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Greitosios medicinos pagalbos vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitų duomenų suvestinės Nr. GDR-1 (GMP) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.5.    Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitos Nr. GDR-2 (PAASP) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.6.    Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitos Nr. GDR-2 (OD) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.7.    Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitos Nr. GDR-2 (PCH) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.8.    Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Greitosios medicinos pagalbos vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitos Nr. GDR-2 (GMP) formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.  S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Jūratė Sabalienė