Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. LIEPOS 14 D.

NUTARIMO NR. 1052 „DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS SKAIDRUMO UŽTIKRINIMO GAIRIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 17 d. Nr. 1042

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimą Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ ir 2.2 papunktį išdėstyti taip:

2.2. valstybės valdomos įmonės, kurios pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą priskiriamos didelių įmonių kategorijai ar joms pagal šį įstatymą taikomi tokie patys reikalavimai kaip didelėms įmonėms (viešojo intereso įmonės), Aprašo nuostatų laikytųsi privalomai, išskyrus valstybės įmonę Ignalinos atominę elektrinę, kuriai Aprašo 16 punkto nuostata privalomai netaikoma.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Virginijus Sinkevičius