LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO NR. 3D-261 „DĖL LIETUVOS KAIMO TINKLO DARBO GRUPĖS „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS LEADER PRIEMONĖS“ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 3D-824

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo darbo grupės „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės“ sudarymo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. Sudarau Lietuvos kaimo tinklo darbo grupę „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 20014–2020 metų programos LEADER priemonės“ (toliau – darbo grupė):

Kristina Indriošienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja, darbo grupės pirmininkė (jos nesant – Inga Venciulytė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotoja, darbo grupės pirmininko pavaduotoja);

Vilma Atkočiūnienė – Aleksandro Stulginskio universiteto Verslo ir kaimo plėtros instituto profesorė (jos nesant – Astrida Slavickienė, Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė);

Rimantas Čiūtas – Aleksandro Stulginskio universiteto Kaimo regioninės plėtros centro vadovas (jo nesant – Rita Petlickaitė, Aleksandro Stulginskio universiteto Kaimo plėtros mokslo programų vadybininkė);

Lina Gumbrevičienė – Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė (jos nesant – Tomas Didžiulis, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus pavaduotojas);

Agnė Kanapeckaitė – Ukmergės rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė (jos nesant – Ligita Smagurauskienė, Ignalinos rajono vietos veiklos grupės kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo vadovė);

Reda Kneizevičienė – Sūduvos vietos veiklos grupės pirmininkė ir Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė (jos nesant – Nijolė Tirevičienė, Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Giedrė Kornijienkienė – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Vaida Lisauskienė, Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Neringa Pukalskienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja (jos nesant – Vida Ačienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Aušra Vaidotienė – Kėdainių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Alvydas Valeiša, Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas). “

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                          Virginija Baltraitienė