Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS KOMPETENCIJŲ CENTRO steigimo IR valstybės turto investavimo

 

2020 m. spalio 28 d. Nr. 1197

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalies 5, 6 ir 7 punktais ir įgyvendindama Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Įsteigti viešąją įstaigą Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrą.

2. Pavesti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai:

2.1.   atstovauti valstybei, kaip viešosios įstaigos Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro steigėjai;

2.2.   įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro dalininkės, turtines ir neturtines teises bei pareigas.

3. Nustatyti, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų iš Finansų ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų perduodamas steigiamai viešajai įstaigai Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui kaip valstybės įnašas.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka