Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMĄ

 

2017 m. balandžio 5 d. Nr. 253

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Įgalioti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją patvirtinti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodiką.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis