LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-119/1V-317 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE AKREDITUOTŲ IR REZIDUOJANČIŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ, TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVYBIŲ, EUROPOS SĄJUNGOS, NATO, KITŲ TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, JŲ PERSONALO IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ, TURINČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VALSTYBINIO IR DIPLOMATINIO PROTOKOLO DEPARTAMENTO IŠDUOTUS GALIOJANČIUS „A“, „B“ IR „E“ KATEGORIJOS AKREDITACIJOS PAŽYMĖJIMUS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 8 d. Nr. V-113/1V-286

Vilnius

 

 

Pakeičiame Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, Europos Sąjungos, NATO, kitų tarptautinių organizacijų, institucijų ir įstaigų, jų personalo ir jų šeimos narių, turinčių Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento išduotus galiojančius „A“, „B“ ir „E“ kategorijos akreditacijos pažymėjimus, transporto priemonių registravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-119/1V-317 „Dėl Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, Europos Sąjungos, NATO, kitų tarptautinių organizacijų, institucijų ir įstaigų, jų personalo ir jų šeimos narių, turinčių Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento išduotus galiojančius „A“, „B“ ir „E“ kategorijos akreditacijos pažymėjimus, transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 1 priedą išdėstome nauja redakcija (pridedama).

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                  Gabrielius Landsbergis                               

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                   Agnė Bilotaitė

 

 

 

Lietuvos Respublikoje akredituotų ir

reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių

atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių

organizacijų atstovybių, Europos Sąjungos,

NATO, kitų tarptautinių organizacijų,

institucijų ir įstaigų, jų personalo ir jų šeimos

narių, turinčių Lietuvos Respublikos užsienio

reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio

protokolo departamento išduotus galiojančius

„A“, „B“ ir „E“ kategorijos akreditacijos

pažymėjimus, transporto priemonių

registravimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

ATSTOVYBĖ

KODAS*

1. Švedijos Karalystės ambasada

01

2. Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada

02

3. Prancūzijos Respublikos ambasada

03

4. Latvijos Respublikos ambasada

04

5. Danijos Karalystės ambasada

05

6. Kanados ambasados biuras

06

7. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ambasada

07

8. Italijos Respublikos ambasada

08

9. Norvegijos Karalystės ambasada

09

10. Suomijos Respublikos ambasada

10

11. Šventojo Sosto nunciatūra

11

12. Turkijos Respublikos ambasada

12

13. Čekijos Respublikos ambasada

13

14. Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada

14

15. Kinijos Liaudies Respublikos ambasada

15

16. Lenkijos Respublikos ambasada

16

17. Estijos Respublikos ambasada

18

18. Rusijos Federacijos ambasada

19

19. Rusijos Federacijos generalinis konsulatas Klaipėdoje

20

20. Rumunijos ambasada

21

21. Ukrainos ambasada

22

22. Baltarusijos Respublikos ambasada

23

23. Kazachstano Respublikos ambasada

24

24. Sakartvelo ambasada

25

25. Japonijos ambasada

26

26. Belgijos Karalystės ambasados Flandrijos investicijų ir prekybos skyrius Vilniuje

 

28

27. Nyderlandų Karalystės ambasada

29

28. Vengrijos ambasada

30

29. Ispanijos Karalystės ambasada

30. Suverenaus Maltos Ordino ambasada

31. Graikijos Respublikos ambasada

32. Airijos ambasada

33. Moldovos Respublikos ambasada

34. Azerbaidžano Respublikos ambasada

35. Armėnijos Respublikos ambasada

36. Kroatijos Respublikos ambasada

37. Izraelio Valstybės ambasada

31

32

33

34

36

37

39

40

41

 

38. Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

39. Pasaulio banko atstovybė

80

81

40. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovybė

41. Pasaulio sveikatos organizacijos biuras Lietuvoje

42. Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras

43. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

44. Europos lyčių lygybės institutas

45. NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras

46. NATO pajėgų integravimo vienetas Lietuvoje

47. Regioninis Europos investicijų banko grupės biuras

82

83

85

86

88

89

90

91

 

* Užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms kodai suteikiami pagal įsikūrimo Lietuvos Respublikoje pirmumą. Tarptautinių organizacijų atstovybėms, Europos Sąjungos, NATO, kitoms tarptautinėms organizacijoms, institucijoms ir įstaigoms kodai suteikiami pagal įsikūrimo Lietuvos Respublikoje eiliškumą, pradedant nuo 80.

______________