VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

Nutarimas

DĖL uždarosios Akcinės Bendrovės „dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo

 

2019 m. balandžio 10 d. Nr. O3E-102

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktais, 34 straipsniu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, ir atsižvelgdama į UAB „Dzūkijos vandenys“ 2018 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. S-3251-18, 2019 m. kovo 1 d. raštu Nr. S-816-19, 2019 m. kovo 22 d. raštu Nr. S-924-19 pateiktą patikslintą informaciją ir duomenis bei Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2019 m. balandžio 1 d. pažymą Nr. O5E-80 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Derinti UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
bute – 1,73 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,58 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,15 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,33 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,49 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,33 Eur/m3;

1.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms,
įvaduose – 1,73 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,58 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,15 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,33 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,49 Eur/m3;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,33 Eur/m3;

1.3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,81 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,68 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,13 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,32 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,48 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,33 Eur/m3;

1.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,70 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,57 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,13 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,32 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,48 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,33 Eur/m3;

1.5. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,68 Eur butui per mėn.;

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 1,19 Eur butui per mėn.;

1.6. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 4,45 Eur namui per mėn.;

1.7. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,24 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 1,17 Eur namui per mėn.;

1.8. perskaičiuotą vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 4,07 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.9. perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,13 Eur/m3.

2. Nustatyti, kad:

2.1. nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą, suderintos Komisijos 2016 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. O3-218 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, šiuo nutarimu neperskaičiuojamos;

2.2. šio nutarimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                          Inga Žilienė