LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL pneumokokinės infekcijos rizikos grupIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 8 d. Nr. V-1130

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos patvirtinimo“, 3 priedo 3.3 papunktyje numatytas priemones, atsižvelgdama į Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Komisijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas:

1. Tvirtinu Pneumokokinės infekcijos rizikos grupes, kurioms priklausantys asmenys skiepijami pneumokokinės infekcijos polisacharidine konjuguota vakcina: 

1.1. Vaikų (2–18 metų amžiaus) pneumokokinės infekcijos rizikos grupės (jei neskiepyti nuo pneumokokinės infekcijos anksčiau):

1.1.1. sergantys bronchų astma (J45–J46), cistine fibroze (E84), bronchektazine liga (J47);

1.1.2. sergantys cerebriniu paralyžiumi (G80), mioneuralinių jungčių ir raumenų ligomis (G70–G73);

1.1.3. turintys įgimtas širdies ydas (Q20–Q25);

1.1.4. sergantys cukriniu diabetu (E10–E14);

1.1.5. sergantys navikais (C00–D48);

1.1.6. sergantys lėtinėmis inkstų ligomis (N04, N18);

1.1.7. vaikai, kuriems atliekama hemodializė ar peritoninė dializė (Z49.1, Z49.2, N18.5);

1.1.8. sergantys lėtinėmis kepenų ligomis (K71.3–K71.7, K73–K74, Q44.2);

1.1.9. esant imunosupresinėms būklėms: turintys imunodeficitą (D80–D84), sergantys reumatinėmis ligomis (M05–M08, M30–M36, M79.0), po kraujodaros kamieninių ląstelių ar žmogaus organų, ar audinių transplantacijos (Z94), esant įgimtai ar įgytai asplenijai (D73.0, Q89.01));

1.1.10. vaikai su kochleariniais implantais (Z96.2);

1.1.11. sergantys ŽIV sukelta liga ar ŽIV infekuoti (B20–B24, Z21).

1.2. Suaugusiųjų (vyresnių nei 18 metų) pneumokokinės infekcijos rizikos grupės:

1.2.1. sergantys lėtine inkstų liga, kai glomerulų filtracijos greitis (GFG) <30ml/1,73m2  (N18.4–N18.5);

1.2.2. sergantys nefroziniu sindromu (N04);

1.2.3. asmenys, kuriems atliekama dializė ar peritoninė dializė (Z49.1, Z49.2, N18.5);

1.2.4. sergantys navikais (C00–C96, D46–D47);

1.2.5. asmenys po kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos (Z94.8);

1.2.6. asmenys po parenchiminių organų transplantacijos (Z94);

1.2.7. sergantys reumatinėmis ligomis (M02–M08, M13, M30–M36);

1.2.8. sergantys kepenų fibroze ir ciroze (K74)

1.2.9. asmenys, kuriems nustatyta hiposplenizmas ar įgimta asplenija (D73.0, Q89.01);

1.2.10. asmenys, kuriems nustatytas cerebrospinalinio skysčio nutekėjimas (G96.0);

1.2.11. asmenys su kochleariniais implantais (Z96.2);

 

1.2.12. sergantys ŽIV sukelta liga ar ŽIV infekuoti (B20–B24, Z21);

1.2.13. asmenys, kuriems nustatyta jatrogeninė imunosupresija (D89.8).

2. Pavedu:

2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams pneumokokinės infekcijos rizikos grupių skiepijimus organizuoti ir vykdyti šiuo įsakymu patvirtintų rizikos grupių asmenims įskiepijant vieną pneumokokinės infekcijos polisacharidinės konjuguotos vakcinos dozę, išskyrus vaikus ir suaugusiuosius po kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos, kurie turi būti skiepijami 4 dozėmis pneumokokinės infekcijos polisacharidinės konjuguotos vakcinos pagal vakcinos specialiosiose produkto charakteristikose nurodytą skiepijimo schemą; 

2.2. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui vykdyti centralizuotą pneumokokinės infekcijos polisacharidinės konjuguotos vakcinos, švirkštų pirkimą pneumokokinės infekcijos rizikos grupių asmenims skiepyti;

2.3. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriui planuoti ir paskirstyti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pneumokokinės infekcijos polisacharidinę konjuguotą vakciną, švirkštus pneumokokinės infekcijos rizikos grupių asmenims skiepyti.

2.4. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 2.1 papunktis įsigalioja 2015 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                               Rimantė Šalaševičiūtė