ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. KOVO 31 d. sprendimo nr. T-124 „dĖL UŽSIENIEČIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ATVYKUSIŲ AR GRĮŽUSIŲ GYVENTI IR DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE BEI NEMOKANČIŲ LIETUVIŲ KALBOS, UGDYMO IŠLYGINAMOSIOSE KLASĖSE IR IŠLYGINAMOSIOSE MOBILIOSIOSE GRUPĖSE“ pakeitimo

 

2019 m. rugsėjo 5 d. Nr. T-347

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-124 „Dėl užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje bei nemokančių lietuvių kalbos, ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Formuoti išlyginamąsias klases ir išlyginamąsias mobiliąsias grupes užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, atvykusiems ar grįžusiems gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje bei nemokantiems lietuvių kalbos, Šiaulių „Santarvės“ gimnazijoje, Šiaulių suaugusiųjų mokykloje ir Šiaulių suaugusiųjų mokyklos Šiaulių tardymo izoliatoriaus skyriuje.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali

būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas