LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO NR. 3D-481 „DĖL TRADICINIŲ AMATŲ KLASIFIKACIJOS APRAŠO IR TRADICINIŲ AMATŲ KLASIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021m. birželio 3 d. Nr. 3D-368

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Tradicinių amatų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 3D-481 „Dėl Tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir Tradicinių amatų klasifikacijos patvirtinimo“, ir 072 eilutę išdėstau taip:

 

„072

Tradicinė žvejyba

Žvejys

072PS11.01.01

Žvejyba

Žuvų gaudymas

Žvejyba traukiamuoju tinklu

072PS11.01.02

Žvejyba statomaisiais tinklaičiais

072PS11.01.03

Žvejyba gaudyklėmis“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                            Kęstutis Navickas