Arklys1

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO TARYBA

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2013 METŲ DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ

 

2013 m. gruodžio 23 d. Nr. 13-1

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti 2013 metų draudžiamąsias pajamas 1488 litus.

2. Nutarimą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

 

 

L.e. Tarybos pirmininko pareigas                                            Asta Aranauskienė