KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumažinimo

 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. T2-380

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sumažinti 10 proc. Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų mokėtinas metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įmokas, apskaičiuotas už 2020 m.

2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Vytautas Grubliauskas