LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-1131 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 28 d. Nr. V-2410

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu įsakymo preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 10 straipsnio 6 punktu, siekdamas tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį:“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą ir jį papildau 61 punktu:

61. GMP įstaigų, su kuriomis teritorinės ligonių kasos sudaro sutartis dėl GMP dispečerinių paslaugų teikimo, aptarnaujamos teritorijos:

Eil. Nr.

GMP  dispečerinių paslaugas teikianti įstaiga

GMP įstaigos aptarnaujama teritorija

1.

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis

 

Vilniaus apskritis:

Elektrėnų rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybė

Širvintų rajono savivaldybė

Švenčionių rajono savivaldybė

Trakų rajono savivaldybė

Ukmergės rajono savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus rajono savivaldybė

Utenos apskritis (išskyrus Anykščių savivaldybę):

Ignalinos rajono savivaldybė

Molėtų rajono savivaldybė

Utenos rajono savivaldybė

Visagino miesto savivaldybė

Zarasų rajono savivaldybė

2.

VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis

Kauno apskritis:

Birštono savivaldybė

Jonavos rajono savivaldybė

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Kauno miesto savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė

Kėdainių rajono savivaldybė

Prienų rajono savivaldybė

Raseinių rajono savivaldybė

Marijampolės apskritis (išskyrus Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybes):

Šakių rajono savivaldybė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Alytaus apskritis:

Alytaus miesto savivaldybė

Alytaus rajono savivaldybė

Druskininkų savivaldybė

Lazdijų rajono savivaldybė

Varėnos rajono savivaldybė

Tauragės apskritis:

Jurbarko rajono savivaldybė

Pagėgių savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė

Tauragės rajono savivaldybė

3.

VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis

 

Klaipėdos apskritis:

Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos rajono savivaldybė

Kretingos rajono savivaldybė

Neringos savivaldybė

Palangos miesto savivaldybė

Šilutės rajono savivaldybė

Skuodo rajono savivaldybė

4.

VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis

Šiaulių apskritis:

Akmenės rajono savivaldybė

Joniškio rajono savivaldybė

Kelmės rajono savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė

Radviliškio rajono savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių rajono savivaldybė

Telšių apskritis:

Mažeikių rajono savivaldybė

Plungės rajono savivaldybė

Rietavo savivaldybė

Telšių rajono savivaldybė

5.

VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis

Panevėžio apskritis:

Biržų rajono savivaldybė

Kupiškio rajono savivaldybė

Panevėžio miesto savivaldybė

Panevėžio rajono savivaldybė

Pasvalio rajono savivaldybė

Rokiškio rajono savivaldybė

Marijampolės apskritis (išskyrus Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybes):

Kalvarijos savivaldybė

Kazlų Rūdos savivaldybė

Marijampolės savivaldybė

Utenos apskritis (išskyrus Ignalinos rajono, Molėtų rajono, Utenos rajono, Zarasų rajono ir Visagino miesto savivaldybes):

Anykščių rajono savivaldybė“.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Aurelijus Veryga