LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS PRIPAŽINIMO SUTEIKIMO LIETUVOS NAUJAJAI APAŠTALŲ BAŽNYČIAI

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. XIII-269

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 straipsniu, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Suteikti valstybės pripažinimą Lietuvos naujajai apaštalų bažnyčiai.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis