BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMU NR. TS-90 PATVIRTINTŲ BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 7 d. Nr. TS-158

Birštonas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu  Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, Birštono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-90, 11 punktą ir išdėstyti jį taip:

11. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas eurais už 100 m2 nekilnojamojo turto plotą (priedas pridedamas)“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                             Nijolė Dirginčienė


Vietinės rinkliavos už komunalinių

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų

ir atliekų tvarkymą nuostatų

priedas

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDIS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJAMS IR VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto paskirtis

Paskirties apibūdinimas

Vietinės rinkliavos dydžio parametras

Rinkliavos dydis, Eur/mėn./ 

100 m2

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai

pastatas, kurio visas naudingas plotas, didžioji jo dalis ar bent pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos (individualūs namai, butai).

Maksimalus apmokestinamas plotas – 100 m2

m2

4,63

2.

Administracinės ir specialiosios paskirties pastatai

pastatai, skirti administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, teismai, biurai, kontoros, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai) ir pastatai, skirti specialiesiems tikslams (karinių vienetų pastatai, pataisos namai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės ir kt.)

m2

3,76

3.

Viešbučių paskirties pastatai

Pastatai, skirti trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.)

m2

7,24

4.

Viešojo maitinimo paskirties pastatai

pastatai, skirti žmonių maitinimui (valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kt.)

m2

37,36

5.

Paslaugų paskirties pastatai

pastatai, skirti paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai ir kt.).

m2

5,79

6.

Prekybos paskirties pastatai didesni, kaip 1000 m2 prekybinio ploto

pastatai, skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, vaistinės, knygynai ir kt.)

m2

12,16

7.

Prekybos paskirties pastatai, mažesni, kaip 1000 m2 prekybinio ploto

pastatai, skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, vaistinės, knygynai ir kt.)

m2

13,90

8.

Gydymo paskirties pastatai

pastatai, skirti gydymo reikmėms, kuriuose teikiama medicininė pagalba žmonėms ir gyvūnams (ligoninės, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, veterinarijos gydyklų pastatai, slaugos namai, klinikos ir kt.)

m2

6,95

 

9.

Sveikatos priežiūros paskirties pastatai

pastatai, skirti sveikatos priežiūrai (poliklinikos, medicininės priežiūros įstaigos, stomatologijos kab. ir kt.)

m2

3,48

 

10.

Sporto ir kultūros paskirties pastatai

pastatai, skirti sportuoti (sporto salės, teniso kortai, baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, maudyklų, stadionų, maniežų pastatai ir kt.) ir pastatai, skirti kultūros reikmėms ir viešiesiems pramoginiams renginiams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų rūmai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kt.)

m2

0,87

 

11.

Poilsio paskirties pastatai

pastatai, skirti žmonių visaverčiam fiziniam ir dvasiniam poilsiui (turizmo centrai, poilsio namai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai ir kt.)

m2

5,79

 

12.

Mokslo paskirties pastatai

pastatai, skirti švietimo ir mokslo reikmėms (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai ir kt.)

m2

1,45

 

13.

Gamybos ir pramonės paskirties pastatai

pastatai, skirti gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, energetikos pastatai, kalvės, skerdyklos, gamybinės laboratorijos ir kt.)

m2

6,95

 

14.

Sandėliavimo paskirties pastatai

 

 

 

 

pastatai, skirti ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai skirti produkcijos laikymui ir kt.)

m2

0,29

 

15.

Kitos paskirties pastatai

pastatai, skirti žemės ūkio produkcijai auginti, gaminti ir laikyti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės, šiltnamiai ir kt.)

m2

0,29

 

16.

Sodų paskirties pastatai

sodų valda, esanti bendrijoje

vnt.

0,58

 

 

17.

Garažų paskirties pastatai

garažai, esantys garažų bendrijose

vnt.

0,29

 

 

___________________________________