Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 m. sausio 3 d. nutarimo nr. 27 „DĖL Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 31 d. Nr. 800

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“:

1. Papildyti nauju 34 punktu:

„34.

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos“.

 

2. Buvusius 34–441 punktus laikyti atitinkamai 35–442 punktais.

3. Papildyti nauju 180 punktu:

„180.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas“.

 

4. Buvusius 180–442 punktus laikyti atitinkamai 181–443 punktais.

5. Papildyti nauju 229 punktu:

„229.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas“.

 

6. Buvusius 229–443 punktus laikyti atitinkamai 230–444 punktais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Laikinai einantis vidaus reikalų ministro pareigas, pavaduojantis

laikinai einantį krašto apsaugos ministro pareigas                                           Eimutis Misiūnas