LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYKLŲ, KURIOMS 2021 METAIS GELTONIEJI AUTOBUSAI SKIRIAMI ĮGYVENDINANT MOKYKLŲ APRŪPINIMO GELTONAISIAIS AUTOBUSAIS 2018–2020 METAIS PROGRAMĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2021 m. liepos 26 d. Nr. V-1378

 

Vilnius

 

Vadovaudamasi Valstybės investicijų 2021-2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 240 „Dėl Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“, 15.3 papunkčiu bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Geltonųjų autobusų skirstymo organizavimo komisijos 2021 m. liepos 8 d. posėdžio protokolą Nr. 2,

 

t v i r t i n u  pridedamą Mokyklų, kurioms 2021 metais geltonieji autobusai skiriami pakeisti netinkamus toliau eksploatuoti mokyklų, kurių savininkas yra savivaldybė, mokiniams vežioti skirtus autobusus, sąrašą.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                   Jurgita Šiugždinienė

 

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2021 m. liepos 26 d.

įsakymu Nr. V-1378

 

 

 

 

MOKYKLŲ, KURIOMS 2021 METAIS GELTONIEJI AUTOBUSAI SKIRIAMI PAKEISTI NETINKAMUS TOLIAU EKSPLOATUOTI MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKAS YRA SAVIVALDYBĖ, MOKINIAMS VEŽIOTI SKIRTUS AUTOBUSUS, SĄRAŠAS

 

 

 

 

1.   Alytaus r. Miroslavo gimnazija.

2.   Biržų „Saulės“ gimnazija.

3.   Joniškio r. Žagarės gimnazija.

4.   Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija.

5.   Ignalinos r. Vidiškių gimnazija.

6.   Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“.

7.   Kėdainių r. Akademijos gimnazija.

8.   Kauno r. Vilkijos gimnazija.

9.   Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija.

10. Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija.

11. Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija.

12. Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija.

13. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija. 

14. Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla.

15. Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija.

16. Ukmergės „Šilo“ progimnazija.

17. Utenos Vyturių progimnazija.

18. Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazija.

19. Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla.

 

_________________________