LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 1982, 309 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 16 d. Nr. XII-2433

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1982 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1982 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas nusikalstamais tikslais ar kitaip neteisėtai gamino, gabeno, importavo, pardavė, suteikė prieigą ar kitaip platino, įgijo ar laikė įrenginius ar programinę įrangą, tiesiogiai skirtus ar pritaikytus daryti nusikalstamas veikas, taip pat slaptažodžius, kodus ar kitokius panašius duomenis, skirtus prisijungti prie informacinės sistemos ar jos dalies,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.“

 

2 straipsnis. 309 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 309 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tas, kas pagamino, įgijo, laikė, demonstravo, reklamavo, siūlė arba platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, arba pasinaudodamas informacinėmis ir ryšių technologijomis ar kitomis priemonėmis įgijo ar suteikė prieigą prie pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 

3 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

Papildyti Kodekso priedą 31 punktu:

„31. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (OL 2014 L 127, p. 39).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė