Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS KANDIDATŲ Į EUROPOS SĄJUNGOS REGIONŲ KOMITETO NARIUS

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1448
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 305 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 52 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti šių asmenų kandidatūras 2015–2020 metams:

1.1. į tikruosius Europos Sąjungos Regionų komiteto narius:

Arnoldo Abramavičiaus, Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario (delegacijos pirmininko);

Vytauto Grubliausko, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario;

Vytauto Kanevičiaus, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nario;

Virginijaus Komskio, Pagėgių savivaldybės tarybos nario;

Andriaus Kupčinsko, Kauno miesto savivaldybės tarybos nario;

Ričardo Malinausko, Druskininkų savivaldybės tarybos nario;

Mindaugo Sinkevičiaus, Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario;

Vytauto Vigelio, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario;

Povilo Žagunio, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nario;

1.2. į pakaitinius Europos Sąjungos Regionų komiteto narius:

Algimanto Gaubo, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario;

Jono Jaručio, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario;

Daivos Matonienės, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narės;

Algirdo Neiberkos, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario;

Jono Pinskaus, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario;

Zinaidos Tresnickajos, Visagino savivaldybės tarybos narės;

Deivydo Vyniauto, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nario;

Algirdo Vrubliausko, Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario;

Odetos Žerlauskienės, Skuodo rajono savivaldybės tarybos narės.

2. Pavesti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai pranešti atitinkamoms Europos Sąjungos institucijoms apie Lietuvos Respublikos teikiamas narių į Europos Sąjungos Regionų komitetą kandidatūras.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimą Nr. 20 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos Sąjungos Regionų komiteto narius“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2015 m. sausio 25 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Saulius Skvernelis