LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 25 d. Nr. V- 3018

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 91 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. DT-12/4 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo pakeitimo“:

1. Pakeičiu Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau X skyriumi:

X SKYRIUS

ORTODONTINIAI APARATAI

79

Ortodontinė plokštelė kiekvienam žandikauliui

ORT-1

85,98

K00.0 Adontija******* – skiriama, kai dantų lanke nėra nuolatinio danties ir rentgeno nuotraukoje nematyti jo užuomazgos.

Gydytojas ortodontas

 

100

K00.1 Virškomplektiniai dantys

K00.2 Dantų dydžio ir formos anomalijos

K00.6 Danties dygimo sutrikimai

K00.9 Danties raidos sutrikimas, nepatikslintas

K01.0 Įstrigę dantys******* – skiriama, kai nuolatinis dantis neišdygsta praėjus daugiau kaip 1 metams nuo fiziologinio danties išdygimo termino (vertinant pagal paciento dentalinį amžių) ir yra bent vienas toliau nurodytas požymis:

1. rentgeno nuotraukoje matoma susiformavusi įstrigusio danties šaknis;

2. rentgeno nuotraukoje matoma įstrigusio danties dislokacija iš taisyklingos dygimo padėties (horizontalia ar vertikalia kryptimi);

3. rentgeno nuotraukoje matoma įstrigusio danties sukelta komplikacija – gretimo danties šaknies rezorbcija, cistos formavimasis, gretimo danties dislokacija.

K01.1 Suspausti dantys******* – skiriama, kai nuolatinis dantis neišdygsta praėjus daugiau kaip 1 metams nuo fiziologinio danties išdygimo termino (vertinant pagal paciento dentalinį amžių) ir kai rentgeno nuotraukoje matoma viena iš toliau nurodytų kliūčių nuolatiniam dančiui dygti:

1. virškomplektinis dantis;

2. ankilozinis pieninis dantis;

3. buvusi dantų trauma (užfiksuota anamnezėje), kuri galėjo sukelti dantų vainiko ar šaknies pažeidimą.

K07.0 Didžiosios žandikaulių dydžio anomalijos

K07.1 Žandikaulių ir kaukolės bazės ryšių anomalijos

K07.2 Dantų lanko ryšių anomalijos

K07.3 Danties padėties anomalijos

K07.5 Dantų ir veido funkciniai sutrikimai

K07.6 Smilkininio žandikaulio sąnario pakitimai

K07.8 Kitos dantų ir veido anomalijos

Q35 Gomurio nesuaugimas

Q36 Lūpos nesuaugimas

Q75 Kitos įgimtos kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydos

80

Breketų sistema

BS-1

687,71

K00.0 Adontija******* – skiriama, kai dantų lanke nėra nuolatinio danties ir rentgeno nuotraukoje nematyti jo užuomazgos.

Gydytojas ortodontas

 

100“

K01.0 Įstrigę dantys******* – skiriama, kai nuolatinis dantis neišdygsta praėjus daugiau kaip 1 metams nuo fiziologinio danties išdygimo termino (vertinant pagal paciento dentalinį amžių) ir yra bent vienas toliau nurodytas požymis:

1. rentgeno nuotraukoje matoma susiformavusi įstrigusio danties šaknis;

2. rentgeno nuotraukoje matoma įstrigusio danties dislokacija iš taisyklingos dygimo padėties (horizontalia ar vertikalia kryptimi);

3. rentgeno nuotraukoje matoma įstrigusio danties sukelta komplikacija – gretimo danties šaknies rezorbcija, cistos formavimasis, gretimo danties dislokacija.

K01.1 Suspausti dantys******* – skiriama, kai nuolatinis dantis neišdygsta praėjus daugiau kaip 1 metams nuo fiziologinio danties išdygimo termino (vertinant pagal paciento dentalinį amžių) ir kai rentgeno nuotraukoje matoma viena iš toliau nurodytų kliūčių nuolatiniam dančiui dygti:

1. virškomplektinis dantis;

2. ankilozinis pieninis dantis;

3. buvusi dantų trauma (užfiksuota anamnezėje), kuri galėjo sukelti dantų vainiko ar šaknies pažeidimą.

Q35 Gomurio nesuaugimas

Q36 Lūpos nesuaugimas

Q75 Kitos įgimtos kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydos

 

1.2. Papildau pastaba po lentele:

„******* Išskyrus trečiuosius krūminius dantis.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Arūnas Dulkys