Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO SUDAROMŲ KOMISIJŲ

 

2018 m. sausio 17 d. Nr. 1K-1198

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu ir Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 10 straipsniu,

t e i k i u Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui tvirtinti:

1) Artūrą ANUŽĮ – žurnalistą, naujienų portalo tv3.lt vyriausiąjį redaktorių – Prokurorų atrankos komisijos nariu;

2) Laimę BALTRŪNAITĘ – buvusią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėją – Prokurorų atestacijos komisijos nare;

3) Vaidotą BENIUŠĮ – žurnalistą, naujienų agentūros „Baltic News Service“ vyriausiąjį redaktorių – Prokurorų etikos komisijos nariu;

4) Sigitą GUREVIČIŲ – buvusį Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją – Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos nariu;

5) Justą NAMAVIČIŲ – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros asistentą, socialinių (teisės) mokslų daktarą – Pretendentų egzaminų komisijos nariu.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė