Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl TEISĖJŲ ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJOS NARIO SKYRIMO

 

2020 m. liepos 24 d. Nr. 1K-354

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 85 straipsnio 2 dalimi,

s k i r i u Respublikos Prezidento įgaliojimų laikui Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nariu visuomenės atstovą Tomą Berkmaną – Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto docentą, laikinai einantį Teisės fakulteto dekano pareigas.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja 2020 m. liepos 25 d.

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda