Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. 378

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2.   Šis nutarimas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                                     Ingrida Šimonytė

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                    Agnė Bilotaitė