LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 50 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gegužės 31 d. Nr. XIII-1212

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 50 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

50 straipsnis. Kosmetikos gaminių gamybos ir tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

1. Pranešimo apie kosmetikos gaminio tiekimą rinkai reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki šešių šimtų eurų.

3. Kosmetikos gaminio ženklinimo ir galimybės visuomenei susipažinti su informacija apie kosmetikos gaminį reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto šešiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

5. Kosmetikos gaminio informacijos bylai taikomų reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo aštuoniasdešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto šešiasdešimt iki devynių šimtų šešiasdešimt eurų.

7. Reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, susijusių su informacija apie kosmetikos gaminio nepageidaujamą poveikį, pažeidimas

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto šešiasdešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

9. Kosmetikos gaminių, jų ingredientų bandymų su gyvūnais reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

10. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

11. Kosmetikos gaminių geros gamybos praktikos reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki šešių šimtų eurų.

12. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki tūkstančio dviejų šimtų eurų.

13. Reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, susijusių su tam tikrų medžiagų kosmetikos gaminiuose apribojimais, pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki devynių šimtų eurų.

14. Šio straipsnio 13 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

15. Pranešimo apie kosmetikos gaminius, kuriuose yra nanomedžiagų, reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

16. Šio straipsnio 15 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

17. Kosmetikos gaminio saugos įvertinimo reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

18. Šio straipsnio 17 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo tūkstančio iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.“

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

48) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 49 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 50, 52, 53 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 70 punktą ir jį išdėstyti taip:

70) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 49 straipsnio 3, 4, 5 dalyse, 50 straipsnio 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 dalyse, 70, 139 straipsniuose, 144 straipsnio 4, 5 dalyse, 145, 152, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnyje, 234 straipsnio 1 dalyje, 2701 straipsnyje, 308 straipsnio 1, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23 dalyse, 3081 straipsnio 5, 7 dalyse, 309 straipsnio 6 dalyje, 310 straipsnio 10, 11, 12 dalyse, 473, 475, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė