Arklys1

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO taryba

 

nutarimas

DĖL 2015 metų draudžiamųjų pajamų

 

2015 m. gruodžio 21 d. Nr. DO-2-18

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba n u t a r i a:

1.   Patvirtinti 2015 metų draudžiamąsias pajamas 433 eurus.

2.  Įgalioti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikti šį nutarimą Teisės aktų registrui.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                             Vytautas Vidmantas Zimnickas