LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2019 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1k-267 „DĖL LIETUVOS rESPUBLIKOS NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTOSE NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIOSE ĮMONĖSE“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 30  d. Nr. 1K-197

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų, taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1K-267 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo įgyvendinimo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse“:

1. Pakeičiu lentelės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1.

UAB „Ignitis grupė“

valdybos nariai;

generalinis direktorius;

tarptautinės plėtros direktorius;

verslo saugos vadovas;

finansų ir iždo direktorius;

infrastruktūros ir plėtros direktorius;

Informacinių technologijų tarnybos direktorius;

Informacijos saugos departamento vadovas;

komercijos ir paslaugų direktorius;

Komunikacijos tarnybos direktorius;

Organizacinio vystymo tarnybos direktorius;

Verslo atsparumo tarnybos direktorius;

Teisės tarnybos direktorius;

Vidaus audito tarnybos direktorius;

prevencijos ir saugos vadovas;

atitikties vadovas;

rizikos ir veiklos tęstinumo vadovas;

kibernetinės saugos vadovas;

gamybos valdymo sistemų saugos ekspertas;

kibernetinės saugos inžinierius;

kibernetinės saugos analitikas;

informacinių technologijų saugos ekspertas“.

 

2. Pakeičiu lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2.

AB „Energijos skirstymo operatorius“

stebėtojų tarybos nariai;

generalinis direktorius;

Tinklų vystymo tarnybos direktorius;

Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius;

Finansų ir administravimo tarnybos direktorius;

Paslaugų tarnybos direktorius;

Dujų tinklo eksploatavimo departamento direktorius;

Tinklo strategijos departamento direktorius;

Tinklo duomenų valdymo departamento direktorius;

Informacinių technologijų ir tinklų skyriaus vadovas;

Prevencijos skyriaus vadovas;

Tinklų eksploatavimo tarnybos Operatyvinio valdymo departamento:

- direktorius;

- tinklo valdymo sistemos vadovas;

- tinklo valdymo sistemos administratorius;

- Tinklo valdymo skyriaus (Vilniaus ir Kauno) vadovai, Tinklo valdymo komandų (Vilniaus ir Kauno) vadovai, vyriausieji dispečeriai, dispečeriai, vyriausieji inžinieriai ir inžinieriai;

- Dujų tinklo valdymo skyriaus vadovas, dujų vamzdynų dispečeriai, vyriausieji inžinieriai ir inžinieriai;

- Režimų planavimo skyriaus vadovas, Režimų planavimo komandų (I, II ir III) vadovai, vyriausieji inžinieriai ir inžinieriai;

Tinklų eksploatavimo tarnybos Elektros tinklo eksploatavimo departamento:

- direktorius;

- Valdymo sistemų skyriaus vadovas, Valdymo sistemų komandų (I ir II) vadovai, ekspertai, vyriausieji inžinieriai ir inžinieriai;

- Pastočių eksploatavimo skyriaus vadovas,  Pastočių eksploatavimo komandų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Utenos) vadovai, relinės apsaugos ir automatikos vyriausieji inžinieriai ir inžinieriai;

Išmaniosios apskaitos vystymo departamento vadovas;

Išmaniosios apskaitos infrastruktūros skyriaus vadovas;

Duomenų centro vystymo skyriaus vadovas;

Išmaniosios apskaitos infrastruktūros skyriaus sistemų ekspertas;

Apskaitų valdymo departamento vadovas“.

 

 

3. Pakeičiu lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3.

AB „Ignitis gamyba“

stebėtojų tarybos nariai;

valdybos nariai;

generalinis direktorius;

gamybos direktorius;

finansų ir administravimo direktorius;

veiklos plėtros direktorius;

departamentų vadovai;

skyrių vadovai;

komandų vadovai;

projektų vadovai;

elektrinių pamainų vadovai“.

 

4. Pakeičiu lentelės 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4.

UAB „Ignitis“

stebėtojų tarybos nariai;

valdybos nariai;

generalinis direktorius;

tarnybų direktoriai;

departamentų vadovai;

skyrių vadovai“.

 

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka