LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. V-825 „ DĖL SVEIKO SENĖJIMO UŽTIKRINIMO LIETUVOJE 2014–2023 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 13 d. Nr. V-1418

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“:

1. Papildau 1 priedą 30.8 papunkčiu:

30.8. Padidinti sveikatos priežiūros paslaugų, skirtų sveikam senėjimui užtikrinti, prieinamumą: sukurti ir įdiegti gydytojų rezidentų pakopinių kompetencijų modelį, taip pat skatinti gydytojus rezidentus pakopinių kompetencijų modelio diegimo metu. Vykdytojai – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija.“

2. Papildau 2 priedą 11.5 papunkčiu:

11.5. siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, sukurti ir įdiegti gydytojų rezidentų pakopinių kompetencijų modelį, taip pat skatinti gydytojus rezidentus pakopinių kompetencijų modelio diegimo metu. Vykdytojai – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija.“

3. Papildau 3 priedą 23.4 papunkčiu:

23.4. siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, sukurti ir įdiegti gydytojų rezidentų pakopinių kompetencijų modelį, taip pat skatinti gydytojus rezidentus pakopinių kompetencijų modelio diegimo metu. Vykdytojai – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija.“

4. Papildau 4 priedą 32.6 papunkčiu:

32.6. siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, sukurti ir įdiegti gydytojų rezidentų pakopinių kompetencijų modelį, taip pat skatinti gydytojus rezidentus pakopinių kompetencijų modelio diegimo metu. Vykdytojai – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija.“

5. Papildau 5 priedą 50.2 papunkčiu:

50.2. siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, sukurti ir įdiegti gydytojų rezidentų pakopinių kompetencijų modelį, taip pat skatinti gydytojus rezidentus pakopinių kompetencijų modelio diegimo metu. Vykdytojai – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija.“

6. Papildau 6 priedą 21.8 papunkčiu:

21.8. siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, sukurti ir įdiegti gydytojų rezidentų pakopinių kompetencijų modelį, taip pat skatinti gydytojus rezidentus pakopinių kompetencijų modelio diegimo metu. Vykdytojai – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Aurelijus Veryga