VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. B1-574 „DĖL LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 8 d. Nr. B1-466

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. B1-894 „Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų atliekamų tyrimų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“,

p a k e i č i u Laboratorinių tyrimų įkainius, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“:

 

1. Pakeičiu 1 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

1 lentelė

 

Bakteriologinių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais

 

Eil. Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Eur

Tyrimai atliekami*

GYVŪNŲ BAKTERINIŲ LIGŲ TYRIMAI (1 mėginys)

 

 

1.    

Arklių kontaginio metrito tyrimas

10,00

V

2.    

Bruceliozės tyrimas

20,00

V

3.    

Juodligės tyrimas (mikroskopinis metodas)

6,00

V

4.    

Kiaulių dizenterijos nustatymas (Serpulina hyodysenteriae)

3,00

V

5.    

Kiaulių raudonligės tyrimas

7,50

L, P, Š, TL, V

6.    

Paratuberkuliozės tyrimas (atrajotojai (mikroskopinis metodas))

3,50

V

7.    

Tuberkuliozės tyrimas

20,00

V

Sukėlėjų aptikimas PATOLOGINĖje IR KLINIKINĖje MEDŽIAGOje (1 mėginys)

 

 

8.    

Edvardsielių (Edvardsiella spp.) aptikimas

5,00

V

9.    

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas

6,00

L, Š

10.  

Hemofilų (Haemophilus spp.) / aktinobacilų (Actinobacillus spp.) aptikimas

7,00

K, P, Š, TL, V

11.  

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

8,50

K, L, P, Š, V

12.  

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas

7,00

K, L, P, Š, TL, V

13.  

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) aptikimas

13,00

K, L, P, Š, TL, V

14.  

Jersinijų (Yersinia spp.) aptikimas

8,00

K, V

15.  

Pasteurelių (Pasteurella spp.) aptikimas

5,00

K, L, P, Š, TL, V

16.  

Pseudomonų (Pseudomonas spp.) aptikimas

5,00

K, L, P, Š, TL, V

17.  

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas patologinėje medžiagoje

7,00

K, L, P, Š, TL, V

18.  

Stafilokokų (Staphylococcus spp.) aptikimas

5,00

K, L, P, Š, TL, V

19.  

Streptokokų (Streptococcus spp.) aptikimas

5,00

K, L, P, Š, TL, V

20.  

Vibrionų (Vibrio spp.) aptikimas

5,00

L, V

21.  

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

7,00

K, L, P, Š, TL, V

Sukėlėjų aptikimas patologinėje medžiagoje

(2 ir daugiau mėginių iš vieno gyvūno)

 

 

22.  

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

18,00

K, L, P, Š, V

23.  

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas

14,00

K, L, P, Š, TL, V

24.  

Pasteurelių (Pasteurella spp.) aptikimas

10,00

K, L, P, Š, TL, V

25.  

Pseudomonų (Pseudomonas spp.) aptikimas

11,00

K, L, P, Š, TL, V

26.  

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas patologinėje medžiagoje

16,00

K, L, P, Š, TL, V

27.  

Stafilokokų (Staphylococcus spp.) aptikimas

12,50

K, L, P, Š, TL, V

28.  

Streptokokų (Streptococcus spp.) aptikimas

8,00

K, L, P, Š, TL, V

29.  

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

21,00

K, P, Š, TL, V

MASTITINIO PIENO TYRIMAS

 

 

30.  

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

3,00

L, P, Š, TL, V

31.  

Mastito sukėlėjų aptikimas

4,50

K, L, P, Š, TL, V

BAKTERIJŲ JAUTRUMO ANTIBIOTIKAMS NUSTATYMAS

 

 

32.  

Diskų difuzijos metodas (5–6 diskai)

4,50

K, L, P, Š, TL, V

33.  

Diskų difuzijos metodas (10–12 diskų)

5,00

K, L, P, Š, TL, V

34.  

Aerobinių bakterijų minimalios slopinimo koncentracijos (MSK) metodas

23,50

V

35.  

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) minimalios slopinimo koncentracijos (MSK) metodas

20,00

V

BAKTERIJŲ KULTŪRŲ PATVIRTINIMAS

 

 

36.  

Bakterijų kultūrų patvirtinimas

17,00

V

37.  

Salmonelių (Salmonella spp.) kultūrų serologinės grupės nustatymas

26,50

V

TEPINĖLIŲ TYRIMAI

 

 

38.  

Akių tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Clostridia spp., Haemophilus spp., Bordetella bronchiseptica, mieliagrybių, jautrumo nustatymas)

12,00

K, L, P, Š, TL, V

39.  

Ausies landos tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella spp., mieliagrybių, jautrumo nustatymas)

9,00

K, L, P, Š, TL, V

40.  

Gerklės tyrimas

(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Haemophilus spp., patogeninė Escherichia coli, Proteus spp., mieliagrybių, jautrumo nustatymas)

13,00

K, L, P, Š, TL, V

41.  

Kraujo tyrimas

8,00

V

42.  

Lytinių organų tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Campylobacter spp., patogeninė Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Listeria spp., Clostridia spp., jautrumo nustatymas)

15,00

K, L, P, Š, TL, V

43.  

Lytinių organų tyrimas

(Campylobacter spp.)

8,00

K, P, Š, TL, V

44.  

Lytinių organų tyrimas

(Campylobacter spp. ir Trichomonas spp.)

10,00

K, P, Š, V

45.  

Nosies landų tyrimas (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., jautrumo nustatymas)

12,00

K, L, P, Š, TL, V

46.  

Pažeistos odos tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Clostridia spp., Escherichia coli, jautrumo nustatymas)

9,00

K, L, P, Š, TL, V

47.  

Pažeistos odos tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Clostridia spp., Escherichia coli, jautrumo, dermatofitų nustatymas)

15,00

K, L, P, Š, TL, V

48.  

Pažeistos odos tyrimas

(dermatofitų nustatymas)

12,00

K, V

49.  

Pažeistos odos tyrimas

(meticilinui atsparaus auksinio stafilokoko nustatymas)

6,00

V

50.  

Sinovijos skysčio tyrimas

8,00

V

ŠLAPIMO IR IŠMATŲ BAKTERIOLOGINIAI TYRIMAI

 

 

51.  

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

5,00

K, L, P, Š, TL, V

52.  

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas

13,00

P, Š, V

53.  

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas išmatose

8,50

K, L, P, Š, V

54.  

Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

8,00

K, L, P, Š, TL, V

55.  

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas išmatose

5,50

K, L, P, Š, TL, V

56.  

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas gyvūnų išmatose ir pirminio gamybos etapo aplinkos mėginiuose

7,00

K, L, P, Š, TL, V

57.  

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

8,00

K, L, P, Š, TL, V

58.  

Stafilokokų (Staphylococcus spp.) aptikimas išmatose

7,00

K, L, P, Š, TL, V

59.  

Išmatų tyrimas

(Salmonella spp., patogeninės Escherichia coli, Campylobacter spp., jautrumo nustatymas)

14,00

K, L, P, Š, TL, V

60.  

Šlapimo tyrimas

(Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Salmonella spp., Pseudomonas spp., jautrumo nustatymas)

10,00

K, L, P, Š, TL, V

SPERMOS TYRIMAI

 

 

61.  

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

8,00

K, Š, V

62.  

Koliforminių bakterijų nustatymas (koliforminis indeksas, arba coli titras)

3,00

K, TL, V

63.  

Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

5,00

K, Š, TL, V

64.  

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

3,50

K, Š, TL, V

GYVŪNŲ PARAZITOLOGINIAI TYRIMAI

 

 

65.  

Babeziozės tyrimas

4,00

P

66.  

Ektoparazitų nustatymas

2,50

K, L, P, Š, TL, V

67.  

Išmatų tyrimas Berman‘o metodu (plaučių parazitų nustatymas)

6,00

L, TL, V

68.  

Išmatų tyrimas McMaster‘io metodu (kiaušinėlių ir oocistų skaičiaus nustatymas)

3,00

K, L, P, Š, TL, V

69.  

Išmatų tyrimas sedimentacijos metodu

(Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Paramphistomus spp. nustatymas)

6,00

L, V, TL

70.  

Trichomonų nustatymas (atrajojantys gyvūnai)

3,00

K, P, Š, V

71.  

Patologinės medžiagos parazitologiniai tyrimai

7,50

V

BIČIŲ LIGŲ TYRIMAI

 

 

72.  

Akarozės nustatymas

2,00

K, L, P, Š, TL, V

73.  

Amerikinio ir europinio bičių perų puvinių sukėlėjų nustatymas bičių vaške ar meduje

10,00

K, L, P, Š, V

74.  

Amerikinio ir europinio bičių perų puvinių sukėlėjų nustatymas bičių peruose

5,50

K, L, P, Š, TL, V

75.  

Brauliozės (Braula spp.) nustatymas

1,50

K, L, P, Š, TL, V

76.  

Kalkinių ir akmeninių perų tyrimas

6,50

K, L, P, Š, V

77.  

Bitinio žvilgvabalio (Aethina tumida) aptikimas

1,00

K, L, P, Š, TL, V

78.  

Nozemų (Nosema spp.) sporų aptikimas

2,00

K, L, P, Š, TL, V

79.  

Nozemų (Nosema spp.) sporų skaičiaus nustatymas

3,00

V

80.  

Varroa destructor erkių aptikimas

1,50

K, L, P, Š, TL, V

81.  

Varroa destructor erkių skaičiaus nustatymas

3,00

V

82.  

Tropilaelaps spp. erkių aptikimas

1,50

K, L, P, Š, TL, V

83.  

Bičių ektoparazitų aptikimas

(Varroa destructor, Tropilaelaps spp., Aethina tumida, Braula spp.)

4,00

K, L, P, Š, TL, V

ŽUVŲ LIGŲ TYRIMAI

 

 

84.  

Aeromonozės tyrimas

6,00

K, L, P, Š, V

85.  

Parazitologinis tyrimas

10,00

K, L, P, Š, TL, V

86.  

Pseudomonozės tyrimas

6,50

K, L, P, Š, TL, V

87.  

Jersinijų (Yersinia spp.) aptikimas

8,00

K, V

APLINKOS MĖGINIŲ TYRIMAI

 

 

Aptikimas

 

 

88.  

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

3,50

K, L, P, Š, TL, V

89.  

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas

3,50

K, L, P, Š, V

90.  

Enterokokų (Enterococcus spp.) aptikimas

3,00

K, L, P, TL, V

91.  

Jersinijų (Yersinia enterocolitica) aptikimas

4,50

K, V

92.  

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

9,00

K, L, P, Š, V

93.  

Koliforminių bakterijų aptikimas

2,00

K, L, P, Š, TL, V

94.  

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas (iš transportinės terpės)

6,00

K, L, P, Š, TL, V

95.  

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas (iš kempinėlės)

6,50

K, L, P, Š, TL, V

96.  

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) aptikimas

4,00

L, P, Š, V

97.  

Proteus spp. aptikimas

3,00

L, P, Š, V

98.  

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas aplinkoje, kurioje tvarkomi maisto produktai, mėginiuose (be rūšies nustatymo)

6,00

K, L, P, Š, TL, V

99.  

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas pirminio gamybos etapo aplinkos (tokių kaip dulkės) mėginiuose (be rūšies nustatymo)

6,00

K, L, P, Š, TL, V

100.

Streptokokų, diplokokų aptikimas

4,50

L

101.

Sulfitredukuojančių klostridijų aptikimas

3,00

L, V

102.

Šigelių (Shigella spp.) aptikimas

4,50

L,V

103.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

5,00

K, L, P, TL, V

104.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas

3,00

K, L, P, Š, TL, V

105.

Žarninių lazdelių O157 (Escherichia coli O157) aptikimas

7,00

L, P, TL, V

106.

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

7,00

K, L, P, Š, TL, V

KOLONIJAS FORMUOJANČIŲ VIENETŲ SKAIČIAUS NUSTATYMAS

 

 

107.

Aplinkos bakterinės taršos tyrimas.

Kolonijas sudarančių mikroorganizmų ir enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus 10 cm2 nustatymas

(kontaktinės plokštelės)

2,50

K, L, P, Š, TL, V

108.

Aplinkos bakterinės ir mikologinės taršos tyrimas.

Kolonijas sudarančių mikroorganizmų ir mielių bei pelėsinių grybų skaičiaus 10 cm2 nustatymas (kontaktinės plokštelės)

2,50

K, L, P, Š, TL, V

109.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas (nuoplovų skystyje)

6,00

L, P, TL, V

110.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ir kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas (nuoplovų skystyje)

7,00

L, P, TL, V

111.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

4,50

K, L, P, Š, TL, V

112.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

3,50

K, L, P, Š, TL, V

113.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

4,00

(K, L, P, Š, TL)** V

114.

Mezofilinių aerobinių mikroorganizmų sporų skaičiaus nustatymas aplinkos mėginiuose

3,00

L

115.

Mezofilinių anaerobinių mikroorganizmų sporų skaičiaus nustatymas aplinkos mėginiuose

3,50

L

116.

Mezofilinių pieno rūgties bakterijų nustatymas

7,20

L

117.

Mielių ir pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

5,00

K, L, P, TL

118.

Žaliamėlių pseudomonų (P. aeruginosa) skaičiaus nustatymas (nuoplovų skystyje)

7,00

Š, V

119.

Žarninių lazdelių (E. coli) skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

5,50

Š, TL, V

120.

Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus aptikimas (nuoplovų skystyje)

11,00

L, Š, TL, V

ORO MIKROBINIO UŽTERŠTUMO TYRIMAI

 

 

121.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

5,50

K, L, P, Š, TL, V

122.

Hemolizuojančių bakterijų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

5,50

K, L, P, Š, TL, V

123.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

4,00

K, L, P, Š, TL, V

124.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

4,50

K, L, P, Š, TL, V

PAŠARŲ TYRIMAI

 

 

125.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas ir skaičiaus nustatymas **

7,00

(K, L, P, Š, TL)** V

126.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus

(tikėtiniausias skaičius)

13,00

K, L, P, Š, TL, V

127.

Enterokokų (Enterococcus spp.) skaičiaus nustatymas

12,00

K, L, P, TL, V

128.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

18,00

K, L, P, Š, V

129.

Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus spp.) skaičiaus nustatymas

10,00

K, L, P, Š, TL, V

130.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

8,00

K, L, P, Š, TL, V

131.

Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

7,00

K, L, P, Š, TL, V

132.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

10,00

K, L, P, Š, TL, V

133.

Mezofilinių aerobinių mikroorganizmų sporų skaičiaus nustatymas

6,50

L

134.

Mezofilinių anaerobinių mikroorganizmų sporų skaičiaus nustatymas

7,00

L

135.

Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimas

13,00

K, L, P, Š, TL, V

136.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

10,00

K, L, P, Š, TL, V

137.

Patogeninių klostridijų (Clostridium spp.) aptikimas

10,00

K, L, P

138.

Pieno rūgšties bakterijų skaičiaus nustatymas

13,00

L, V

139.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas 25 g tiriamajame mėginyje (be rūšies nustatymo)**

8,00

(K, L, P, Š, TL)**

V

140.

Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus nustatymas

11,00

K, L, Š, TL, V

141.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius (tikėtiniausias skaičius)

10,00

Š, TL, V

142.

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas **

9,00

(K, L, P, Š, TL)** V

Dumblo, jo antrinių žaliavų, trąšų, pakRatų tyrimai

 

 

143.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

6,00

TL, L, P, Š, V

144.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas

11,00

TL, L, P, Š, V

145.

Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

7,00

TL, L, P, Š, V

146.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

7,00

TL, L, P, Š, V

147.

Kirminų kiaušinėlių ir lervų skaičiaus nustatymas

8,00

Š, V

148.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

9,00

TL, L, P, Š, V

149.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

10,50

TL, L, P, Š, V

150.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas 25 g tiriamajame mėginyje

(be rūšies nustatymo)

8,00

TL, L, P, Š, V

151.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas 50 g tiriamajame mėginyje

(be rūšies nustatymo)

10,00

TL, Š, P, V

152.

Sulfitus redukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas

7,50

TL, L, Š, V

153.

Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus nustatymas

11,00

TL, V

154.

Žarninių enterokokų (Enterococcus spp.) skaičiaus nustatymas

8,50

TL, L, P, Š, V

155.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas

10,50

TL, L, P, Š, V

 

 

ATVIRŲ VANDENS TELKINIŲ IR PAVIRŠINIO VANDENS TYRIMAI

 

 

156.

 

Fitoplanktono rūšies sudėties nustatymas

11,50

V

157.

 

Chlorofilo „a“ kiekio nustatymas fitoplanktone

13,50

V

158.

 

Zooplanktono sudėties ir biomasės nustatymas

13,00

V

159.

 

Atliekų, nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų nustatymas

 

(vizualus vertinimas)

4,00

V

160.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

4,50

L, TL, V

161.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

(be rūšies nustatymo)

7,00

L, TL, V

162.

Žarninių enterokokų (Enterococcus spp.) skaičiaus nustatymas

 

4,50

L, TL, V

163.

 

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas

 

 

6,00

L, TL, V

 

“;

2. Pakeičiu 3 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

3 lentelė

 

Cheminių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims,

atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais

 

Eil.

Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Eur

Tyrimai atliekami*

1.  

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas maisto produktuose IFA metodu

50,00

V

2.  

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas pašaruose IFA metodu

45,20

V

3.  

Aflatoksinų B1, B2 G1, G2 sumos nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

84,20

V

4.  

Aflatoksino B1 nustatymas maisto produktuose IFA metodu

51,20

V

5.  

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose IFA metodu

49,50

V

6.  

Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

80,20

V

7.  

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose AESCh metodu

91,60

V

8.  

Aflatoksino B1 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu

89,30

V

9.  

Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) AESCh metodu

118,10

V

10.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu

97,50

V

11.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas pašaruose AESCh metodu

93,80

V

12.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) AESCh metodu

130,60

V

13.

Aflatoksino M1 nustatymas piene IFA metodu

48,30

V

14.

Aflatoksino M1 nustatymas pieno miltuose IFA metodu

48,50

V

15.

Aflatoksino M1 nustatymas piene ir pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

42,50

V

16.

Aflatoksino M1 nustatymas pieno gaminiuose ir sūryje IFA metodu

55,00

V

17.

Aflatoksino M1 nustatymas pieno gaminiuose ir sūryje IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

49,80

V

18.

Aflatoksino M1 nustatymas piene ir pieno gaminiuose AESCh metodu

91,50

V

19.

Akrinatrino nustatymas meduje DCh metodu

71,90

V

20.

Akrilamido nustatymas maisto produktuose SCH-MS/MS metodu

131,20

V

21.

Alaus energetinės vertės nustatymas

42,30

V

22.

Alaus santykinio tankio nustatymas

7,90

V

23.

Alavo nustatymas maisto produktuose AAS metodu

33,40

V

24.

Aliuminio, nikelio, bario, sidabro (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

36,70

V

25.

Aliuminio, nikelio, bario, kobalto, sidabro (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

27,80

V

26.

Aliuminio nustatymas maisto produktuose, pašaruose ICP-MS metodu

59,60

V

27.

Amitrazo, kumafoso ir kitų pesticidų liekanų (iki 126 pavadinimų) nustatymas meduje ESCH-MS/MS metodu

86,50

V

28.

Amonio nustatymas vandenyje

7,70

V

29.

Amproliumo nustatymas pašaruose AESCh metodu

68,80

V

30.

Angliavandenių kiekio nustatymas aluje

70,20

V

31.

Anglies dioksido nustatymas putojančiuose vynuose

11,40

V

32.

Anglies dioksido nustatymas vandenyje

7,40

V

33.

Antimikrobinių medžiagų (tetraciklinų, penicilinų, sulfonamidų, chinolinų, aminoglikozidų, cefalosporinų, makrolidų) nustatymas meduje daugialypiu ESCH-MS/MS metodu

145,90

V

34.

Veterinarinių vaistų liekanų nustatymas piene, raumenyje ir kiaušiniuose apžvalginiu UESCH-MS/MS metodu

224,00

V

35.

Antimikrobinių medžiagų (tetraciklinų, penicilinų, sulfonamidų, chinolinų, aminoglikozidų, cefalosporinų, makrolidų) nustatymas meduje daugialypiu ESCH-MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau)

112,50

V

36.

Veterinarinių vaistų liekanų nustatymas piene, raumenyje ir kiaušiniuose apžvalginiu UESCh-MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau)

190,00

V

37.

Aukštesniųjų alkoholių, esterių, aldehidų ir metilo alkoholio nustatymas alkoholiniuose gėrimuose DCh metodu

46,40

V

38.

Avermektinų nustatymas piene, kiaušiniuose ir gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

128,80

V

39.

Arseno nustatymas maisto produktuose (pagal Rusijos Federacijos (toliau – RF) reikalavimus) AAS metodu

35,60

V

40.

Arseno nustatymas maisto produktuose (pagal RF reikalavimus) AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

33,60

V

41.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (keturių metalų nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

130,90

V

42.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (trijų metalų pasirinktinai nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

116,60

V

43.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (dviejų metalų pasirinktinai nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

105,10

V

44.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino, nikelio, chromo, seleno nustatymas (vieno metalo nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

101,90

V

45.

Bendrojo ekstrakto kiekio nustatymas vyne

13,00

V

46.

Bendrojo pašalinių organinių medžiagų kiekio (oksidacijos laiko) nustatymas spiritiniuose gėrimuose

6,10

V

47.

Bendrojo rūgštingumo kiekio nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose

4,80

V

48.

Bendrojo sieros dioksido kiekio nustatymas vyne

8,00

V

49.

Bendrojo sieros dioksido kiekio nustatymas aluje

20,10

V

50.

Bendrosios mineralizacijos kiekio nustatymas vandenyje

4,10

V

51.

Benzimidazolų nustatymas gyvūniniuose audiniuose ir piene AESCh metodu

77,20

V

52.

Benzimidazolų nustatymas piene, raumenyje, kiaušiniuose apžvalginiu UESCh-MS/MS metodu

88,00

V

53.

Benzo(a)pireno nustatymas mėsos, žuvininkystės gaminiuose ir aliejuose AESCh metodu

95,80

V

54.

Beta agonistų nustatymas kepenyse, šlapime ir vandenyje UPLC/MS/MS metodu

148,80

V

55.

Boro nustatymas vandenyje

21,60

V

56.

Boro nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

18,40

V

57.

Chinolonų nustatymas gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

182,00

V

58.

Chinolonų nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu

147,10

V

59.

Chloramfenikolio nustatymas kiaušiniuose IFA metodu (vienas mėginys)

52,20

V

60.

Chloramfenikolio nustatymas meduje IFA metodu (vienas mėginys)

48,50

V

61.

Chloramfenikolio nustatymas pašaruose IFA metodu (vienas mėginys)

55,00

V

62.

Chloramfenikolio nustatymas piene ir pieno miltuose SCh-MS/MS metodu

121,30

V

63.

Chloramfenikolio nustatymas piene ir pieno miltuose SCh-MS/MS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

90,20

V

64.

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

42,80

V

65.

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose ir kituose pieno gaminiuose IFA metodu

52,00

V

66.

Chloramfenikolio nustatymas mėsoje, meduje, kiaušiniuose SCh-MS/MS metodu

140,30

V

67.

Chloridų nustatymas vandenyje titrimetriniu metodu

9,90

V

68.

Chromo nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

33,50

V

69.

Cianidų nustatymas vandenyje

36,10

V

70.

Cianidų nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

34,30

V

71.

Ciklamato nustatymas AESCh metodu

64,70

V

72.

Cukraus kiekio nustatymas likerio ir degtinės gaminiuose

21,20

V

73.

Cukrų (fruktozės, gliukozės ir sacharozės) atskyrimas AESCh metodu

63,90

V

74.

Cukraus kiekio nustatymas vyne

22,30

V

75.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo-b-fluoranteno, benzo-k-fluoranteno, benzo-ghi-perileno, benzpireno, fluoranteno, indeno-1,2,3-cd-pireno nustatymas vandenyje AESCh metodu

122,50

V

76.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno ir chrizeno sumos nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

141,80

V

77.

Deoksinivalenolio nustatymas augalinio maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

117,40

V

78.

Deoksinivalenolio nustatymas grūdų produktuose, pašaruose IFA metodu 

52,40

V

79.

Dioksinai. Polichlorintų dibenzo-p-dioksinų, polichlorintų dibenzofuranų ir dioksinų tipo polichlorintų bifenilų nustatymas žuvyje, mėsoje, pašaruose didelės skiriamosios gebos DCh-MS metodu**

630,00

V

80.

Ditiokarbamato ir tiuramo disulfido liekanų nustatymas spektrometriniu metodu

55,20

V

81.

Drumstumo nustatymas vandenyje

5,70

V

82.

Ekstrakto be cukraus alkoholiniuose gėrimuose nustatymas

46,30

V

83.

Elektrinio laidžio nustatymas vandenyje

2,70

V

84.

Etilo alkoholio kiekio nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose

11,40

V

85.

Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas aluje

12,00

V

86.

Etilo alkoholio ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje

18,20

V

87.

Etilo alkoholio, tikrojo ekstrakto ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje

30,80

V

88.

17 beta-estradiolio nustatymas kraujyje DCh-MS metodu

86,70

V

89.

Fluorido nustatymas vandenyje

19,10

V

90.

Fosfatų nustatymas vandenyje

11,90

V

91.

Fumonizinų B1, B2 nustatymas kukurūzuose, kukurūzų produktuose ir pašaruose ESCh-FLD metodu

149,00

V

92.

Geležies nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

15,10

V

93.

Gintaro rūgšties nustatymas degtinėje enzimatiniu metodu

90,40

V

94.

Glitimo nustatymas IFA metodu

170,10

V

95.

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

41,90

V

96.

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

40,20

V

97.

Hidrokarbonato (šarmingumo) nustatymas vandenyje

4,60

V

98.

Hormonų nustatymas gyvūnų šlapime DCh/MS metodu

155,70

V

99.

Hormonų nustatymas gyvūnų raumenyse DCh/MS metodu

158,00

V

100.     

Jodido nustatymas vandenyje

8,00

V

101.     

Jodido nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

5,90

V

102.     

Kalcio ir magnio (dviejų metalų) nustatymas vandenyje (bendras kietumas)

8,80

V

103.     

Kalcio nustatymas vandenyje

8,10

V

104.     

Kalcio, geležies, kalio, magnio, natrio, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

36,30

V

105.     

Karbadokso ir olakvindokso nustatymas pašaruose AESCh metodu

70,70

V

106.     

Karbamatų nustatymas kepenyse

71,20

V

107.     

Kokcidiostatikų (amproliumas, dekokvinatas, halofuginonas, maduramicinas, monenzinas, narazinas, nikarbazinas, robenidinas, salinomicinas, diklazurilis, aprinicidas, laidlomicinas, semduramicinas) nustatymas kiaušiniuose, kiaušinių miltuose ir raumenyje UESCh-MS/MS metodu

184,90

V

108.     

Kokcidiostatikų (salinomicinas, monenzinas, narazinas) nustatymas pašaruose AESCh metodu

76,90

V

109.     

Konservuojančių medžiagų (benzoinės rūgšties ir sorbo rūgšties) nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

50,00

V

110.     

Kofeino nustatymas gaiviuose ir energiniuose gėrimuose ir kavoje AESCh metodu

62,70

V

111.     

Kumafoso ir permetrino nustatymas meduje DCh metodu

71,40

V

112.     

Laisvojo sieros dioksido nustatymas vyne

6,10

V

113.     

Lakiųjų chlorintų angliavandenilių nustatymas vandenyje

52,00

V

114.     

Lakiųjų chlorintų angliavandenilių nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

34,50

V

115.     

Lakiųjų rūgščių nustatymas vyne

21,40

V

116.     

Lasalocido A natrio druskos nustatymas pašaruose AESCh metodu

60,50

V

117.     

Lasalocido nustatymas raumenyje ir kiaušiniuose AESCh metodu

75,40

V

118.     

Magnio nustatymas vandenyje titrimetriniu metodu

5,70

V

119.     

Mangano, chromo nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

35,30

V

120.     

Mangano, chromo nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

24,50

V

121.     

3-MCPD (3-monochloropropandiolio) nustatymas sojos padaže ir hidrolizuotuose augaliniuose baltymuose DCh-MS metodu

107,00

V

122.     

Natrio, kalio, vario, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

32,80

V

123.     

Natrio, kalio, vario, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

26,30

V

124.     

Nitratų nustatymas distiliuotame vandenyje, Europos farmakopėja

11,20

V

125.     

Nitratų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

9,90

V

126.     

Nitritų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

9,60

V

127.     

Nitrofuranų metabolitų nustatymas gyvūniniuose audiniuose UPLC-MS/MS metodu

147,70

V

128.     

Nitroimidazolų nustatymas kiaušiniuose, raumenyje, meduje SCh-MS/MS metodu

195,10

V

129.

Nesteroidinių priešuždegiminių medžiagų (NSAID ir MAA) nustatymas piene ir raumenyje AESCH-MS/MS metodu

211,10

V

130.     

Ochratoksino A nustatymas augalinio maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

107,00

V

131.     

Ochratoksino A nustatymas kavoje ir kakavoje IFA metodu

65,90

V

132.     

Ochratoksino A nustatymas maisto produktuose ir pašaruose IFA metodu

50,60

V

133.     

Ochratoksino A nustatymas mėsoje IFA metodu

54,70

V

134.     

Ochratoksino A nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

79,20

V

135.     

Ochratoksino A nustatymas sultyse, vyne ir aluje ESCh metodu

113,40

V

136.     

Sudano I, II, III, IV ir para raudonųjų dažų nustatymas aliejuose AESCh metodu

95,00

V

137.     

Sudano I, II, III, IV ir para raudonųjų dažų nustatymas prieskoniuose AESCh metodu

72,10

V

138.     

Patulino nustatymas sultyse, vyne, tyrelėse AESCh metodu**

71,70

V

139.     

Pelenų šarmingumo nustatymas vyne

13,10

V

140.     

Pelenų kiekio nustatymas vyne

10,50

V

141.     

Penicilinų nustatymas raumenyje UESCh-MS/MS metodu

117,00

V

142.     

Penicilinų nustatymas piene SCh-MS/MS metodu

250,70

V

143.     

Permanganato indekso nustatymas vandenyje

9,00

V

144.     

Pesticidų ir polichlorbifenilų (PCB) nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais

93,30

V

145.     

PCB nustatymas riebalingame maiste

61,40

V

146.     

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose multimetodu ir SCH-MS/MS metodu

115,00

V

147.     

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose multimetodu ir DCh-MS metodu

91,50

V

148.     

Pesticidai. Chlororganinių pesticidų nustatymas pašaruose DCh ir DCh-MS metodais

95,50

V

149.     

Pesticidai. Fosforo organinių pesticidų liekanų nustatymas pašaruose DCh metodu

96,40

V

150.     

Pesticidai. Fosforo organinių pesticidų ir permetrino nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais

90,00

V

151.     

Pesticidų nustatymas vandenyje DCh ir DCh-MS metodais

76,00

V

152.     

Pesticidų nustatymas vandenyje DCh metodu (6 mėginiai ir daugiau)

61,70

V

153.     

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose multimetodu, dujų ir skysčių chromatografijos, DChMS/MS ir SChMS/MS metodais

165,00

V

154.     

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (glifosatas ir etefonas), SChMS/MS metodu

119,00

V

155.     

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (glifosatas), SChMS/MS metodu

134,00

V

156.     

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (ciromazinas), SChMS/MS metodu

95,00

V

157.     

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (etefonas), SChMS/MS metodu

95,00

V

158.     

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (bromidas), SChMS/MS metodu

79,00

V

159.     

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (akrinatrinas, permetrinas)

95,20

V

160.     

Polinių pesticidų nustatymas individualiu metodu (chlormekvatas, mepikvatas, ciromazinas), SCH-MS/MS metodu

114,00

V

161.     

Rūgštinių pesticidų nustatymas individualiu metodu (2,4-D ir kiti), SCH-MS/MS metodu

95,00

V

162.     

Rūgštinių pesticidų nustatymas individualiu metodu (ditianonas, fenbutatino oksidas ir kt.), SCH-MS/MS metodu

79,00

V

163.     

Pesticidų liekanų (iki 250) nustatymas meduje multimetodu, DCh MS ir SCh MS/ MS metodais

144,50

V

164.     

Pirolizidinų (SCN, RTR, SKR, SCP) nustatymas meduje ESCH-MS/MS metodu

148,80

V

165.     

pH nustatymas vandenyje

4,00

V

166.     

pH nustatymas vyne

6,50

V

167.     

Pradinio ekstrakto (sausųjų medžiagų kiekio pradinėje misoje) nustatymas aluje

13,70

V

168.     

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (neišskiriant riebalų) DCh metodu

59,40

V

169.     

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (išskiriant riebalus) DCh metodu

89,90

V

170.     

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (riebalų išskyrimas Soksleto metodu) DCh metodu (3 mėginiai ir daugiau)

65,70

V

171.     

Robenidino nustatymas pašaruose AESCh metodu

64,30

V

172.     

Rūgštingumo nustatymas aluje

3,90

V

173.     

Saldiklių (aspartamo, acesulfamo, sacharino) nustatymas AESCh metodu

59,50

V

174.     

Sausos liekanos nustatymas spiritiniuose gėrimuose

7,50

V

175.     

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 180 ºC temperatūrai

7,00

V

176.     

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 180 ºC temperatūrai (6 mėginiai ir daugiau)

5,80

V

177.     

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 260 ºC temperatūrai

7,00

V

178.     

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 260 ºC temperatūrai (6 mėginiai ir daugiau)

5,80

V

179.     

Sidabro nustatymas vyne AAS metodu

42,00

V

180.     

Spalvos nustatymas aluje

5,50

V

181.     

Spalvos nustatymas vandenyje

10,50

V

182.     

Stibio, seleno nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

31,30

V

183.     

Stibio, seleno nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

25,10

V

184.     

Sulfonamidų nustatymas kiaušiniuose ir meduje SCh-MS/MS metodu

180,30

V

185.     

Sunkiųjų metalų nustatymas distiliuotame vandenyje, Europos farmakopėja

7,60

V

186.     

Šarmingumo nustatymas spiritiniuose gėrimuose

4,80

V

187.     

Švino, kadmio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

25,60

V

188.     

Švino, kadmio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

25,20

V

189.     

Švino, kadmio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

36,20

V

190.     

Švino, kadmio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

33,90

V

191.     

Švino, kadmio (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

33,70

V

192.     

Švino, kadmio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

49,90

V

193.     

Švino, kadmio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

40,60

V

194.     

T-2 toksino nustatymas grūduose, pašaruose IFA metodu

53,00

V

195.     

T-2 ir HT-2, DON ir ZON nustatymas pašaruose ir kombinuotuose pašaruose AESCH-MS/MS metodu

145,00

V

196.     

Tankio ir santykinio tankio nustatymas vyne

7,00

V

197.     

Testosterono nustatymas gyvūnų kraujo serume DCh/MS EI metodu

80,10

V

198.     

Tetraciklinų nustatymas gyvūniniuose audiniuose ESCh-DAD metodu

241,80

V

199.     

Tetraciklinų nustatymas kiaušiniuose ir piene ESCh-DAD metodu

227,90

V

200.     

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu

137,70

V

201.     

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau)

94,80

V

202.     

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

60,70

V

203.     

Tetraciklinų nustatymas piene UPLC/MS/MS metodu

44,50

V

204.     

Tetraciklinų nustatymas meduje, mėsoje, piene, kiaušiniuose UESCh-MS/MS metodu

130,70

V

205.     

THC (Delta-9-tetrahidrokanabinolio) nustatymas pluoštinėse kanapėse dujų chromatografijos metodu

103,40

V

206.     

Tikrojo ekstrakto nustatymas aluje

11,50

V

207.     

Tilozino nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu

143,90

V

208.     

Tilozino nustatymas raumenyse AESCh metodu

91,60

V

209.     

Tireostatikų nustatymas šlapime ir plazmoje (kraujo serume) SCh-MS/MS metodu

119,70

V

210.     

Trenbolono (alfa ir beta) nustatymas šlapime DCh-MS metodu

174,70

V

211.     

Trifenilmetano dažų kiekio nustatymas akvaproduktuose UESCh-MS-MS metodu

115,00

V

212.     

Trigliceridų nustatymas pieno riebaluose DCh metodu

84,00

V

213.     

Trigliceridų nustatymas pieno riebaluose DCh metodu (6 mėginiai ir daugiau)

65,00

V

214.     

Trimetoprimo, dapsono ir sulfonamidų nustatymas piene ir raumenyje UESCh-MS-MS metodu

199,00

V

215.     

Toksiškųjų elementų ir mikroelementų (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Hg La, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Sn, Sb, Se, Sr, Th, Tl, U, V, Zn) nustatymas geriamajame vandenyje ICP-MS metodu

115,90

V

216.     

Toksiškųjų elementų ir mikroelementų (Al, As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se) pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatymas geriamajame vandenyje ICP-MS metodu

104,90

V

217.     

Toksiškojo elemento ar mikroelemento nustatymas maisto produktuose, pašaruose ICP-MS metodu (jei nėra kito kainos varianto ir esant galimybei atlikti tyrimą)

106,20

V

 

218.     

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

33,50

V

219.     

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

55,80

V

220.     

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (trijų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

76,60

V

221.     

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (keturių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

99,70

V

222.     

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (penkių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

121,00

V

223.     

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (šešių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

138,20

V

224.     

Zearalenono nustatymas augalinio maisto produktuose, pašaruose AESCh metodu

112,60

V

225.     

Zearalenono nustatymas grūduose ir grūdų produktuose, pašaruose IFA metodu

52,70

V

226.     

Zeranolio ir taleranolio nustatymas šlapime DCh-MS metodu

125,20

V

227.     

Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (1 mėginys)

64,90

V

228.     

Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (10 mėginių)

243,20

V

229.     

Zeranolio ir taleranolio nustatymas gyvūnų mėsoje

155,40

V

 

BENDRI RODIKLIAI

 

 

230.     

Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu

17,60

V

231.     

Bendro sacharidų kiekio nustatymas titrimetriniu metodu

17,50

V

232.     

Bendrojo rūgštingumo nustatymas titrimetriniu metodu

4,10

V

233.     

Cukraus kiekio nustatymas poliarimetriniu metodu

7,00

V

234.     

Drėgnio (drėgmės) nustatymas

8,70

V

235.     

Drėgnio (drėgmės) nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

7,40

V

236.     

Druskos (NaCl) nustatymas maisto produktuose

7,80

V

237.     

Ląstelienos nustatymas gravimetriniu metodu

13,30

V

238.     

Ląsteliena. Skaidulinių medžiagų nustatymas AOAC 985.29 metodu

44,30

V

239.     

Lūžio rodiklio nustatymas

4,40

V

240.     

L-glutamo rūgšties nustatymas maisto produktuose enzimatiniu metodu

42,80

V

241.     

L-glutamo rūgšties nustatymas maisto produktuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

27,40

V

242.     

Optinės rotacijos nustatymas poliarimetriniu metodu

6,90

V

243.     

Pelenų kiekio nustatymas

7,60

V

244.     

Pelenų kiekio nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

6,70

V

245.     

pH nustatymas maisto produktuose

5,90

V

246.     

Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu

21,20

V

247.     

Sacharozės, gliukozės nustatymas enzimatiniu metodu

17,80

V

248.     

Santykinio tankio nustatymas areometriniu metodu

5,00

V

249.     

Santykinio tankio nustatymas gravimetriniu metodu

7,40

V

250.     

Pašalinių priemaišų nustatymas prieskoniuose, pagarduose

4,10

V

251.     

Vandeniu ekstrahuojamų priemaišų nustatymas

13,30

V

252.     

Vandens aktyvumo nustatymas

8,90

V

 

Grūdai, Miltiniai gaminiai

 

 

253.     

Glitimo kiekio nustatymas kviečiuose ir kvietiniuose miltuose

5,50

V

254.     

Priemaišų nustatymas grūduose, jų produktuose

6,40

V

255.     

Metalo magnetinių priemaišų nustatymas grūduose, miltuose, kruopose

4,00

V

256.     

Riebalų rūgštingumo nustatymas grūduose, miltuose (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė))

10,40

V

257.     

Pelenų kiekio nustatymas grūduose, jų produktuose

7,50

V

 

Cukrus, Druska, Konditerija

 

 

258.     

Cukraus poliarizacijos nustatymas

6,40

V

259.     

Cukraus spalvos tipo nustatymas

3,80

V

260.     

Cukraus tirpalo spalvos nustatymas

11,50

V

261.     

Duonos akytumo nustatymas

3,80

 

262.     

Gliukozės ekvivalento (Lane ir Eynon konstanta) nustatymas (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė))

18,00

V

263.     

Halogenų, išreikštų Cl-, nustatymas druskoje merkurometriniu metodu

9,00

V

264.     

Krakmolo kiekio nustatymas krakmolo sirupe

6,40

V

265.     

Laidžiųjų pelenų kiekio nustatymas cukruje

5,60

V

266.     

Pieno riebalų kiekio nustatymas kakavos gaminiuose

39,40

V

267.     

Redukcinio cukraus kiekio nustatymas pusbalčiame, baltame ir labai baltame cukruje

11,50

V

268.     

Rūgštingumo ir šarmingumo nustatymas kepiniuose

6,00

V

269.     

Suminio jodo nustatymas druskoje (NaCl)

11,10

V

270.     

Vandenyje arba rūgštyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas druskoje (NaCl)

7,40

V

 

MEDUS

 

 

271.     

Bendrojo rūgštingumo nustatymas meduje

7,50

V

272.     

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (1 mėginys)

14,00

V

273.     

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (3 mėginiai ir daugiau)

11,40

V

274.     

Invertuoto cukraus priemaišų nustatymas meduje (Tigės reakcija)

4,90

V

275.     

Drėgnio (drėgmės), sausųjų medžiagų kiekio nustatymas meduje

5,20

V

276.     

Hidroksimetilfurfurolo nustatymas meduje AESCh metodu

52,00

V

277.     

Laidumo nustatymas meduje

7,10

V

278.     

Pelenų kiekio nustatymas meduje

11,40

V

279.     

Vandenyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas meduje

13,00

V

280.     

Oksidacijos nustatymas pikyje

4,70

V

281.     

Flavanoidų ir kitų fenolinių junginių nustatymas pikyje spektrofotometriniu metodu

5,50

V

282.     

Mechaninių priemaišų ir vaško nustatymas pikyje

7,10

V

 

MĖSA, MĖSOS GAMINIAI, KIAUŠINIAI

 

 

283.     

Amoniakinio azoto kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

4,70

V

284.     

Sviesto rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

59,80

V

285.     

Sviesto rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

45,80

V

286.     

Fosforo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

21,00

V

287.     

Gintaro rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

114,50

V

288.     

Gintaro rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

70,00

V

289.     

Hidroksiprolino kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

27,60

V

290.     

HADH-aktyvumas (ar paukštiena buvo užšaldyta)

50,70

V

291.     

Krakmolo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

25,10

V

292.     

Mėsos baltymų be kolageno nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

44,20

V

293.     

L-glutamo rūgšties nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose enzimatiniu metodu

45,40

V

294.     

L-glutamo rūgšties nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

33,20

V

295.     

Lakiųjų riebalų rūgščių nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

6,90

V

296.     

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

9,00

V

297.     

Nitratų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

17,40

V

298.     

Nitritų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

13,90

V

299.     

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

62,60

V

300.     

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

39,80

V

301.     

Peroksidinio skaičiaus nustatymas mėsoje

14,40

V

302.     

Reakcija su Neslerio reagentu mėsoje, mėsos gaminiuose

4,40

V

303.     

Reakcija su vario sulfatu mėsoje, mėsos gaminiuose

4,50

V

304.     

Reakcija su benzidinu mėsoje, mėsos gaminiuose

5,00

V

305.     

Rūgščių skaičiaus nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

11,20

V

306.     

Sudėtinių dalių (įdaro) kiekio nustatymas gravimetriniu metodu

4,30

V

 

PAŠARAI

 

 

307.     

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas pašaruose

9,10

V

308.     

Fluoro kiekio nustatymas pašaruose

17,60

V

309.     

Fosforo kiekio nustatymas pašaruose

18,00

V

310.     

Karbamido kiekio nustatymas

11,20

V

311.     

Krakmolo kiekio nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu

7,80

V

312.     

Ląstelienos kiekio nustatymas pašaruose

17,10

V

313.     

Metalo magnetinių priemaišų nustatymas pašaruose

4,00

V

314.     

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose

14,10

V

315.     

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose (3 mėginiai ir daugiau)

8,80

V

316.     

Nitritų nustatymas pašaruose

14,20

V

317.     

Peroksidų skaičiaus nustatymas pašaruose

15,00

V

318.     

Riebalų rūgščių skaičiaus nustatymas pašaruose

10,90

V

319.     

Sacharidų nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu

6,00

V

320.     

Ureazės aktyvumas pašaruose

8,00

V

 

Pienas, pieno GAMINIAI

 

 

321.     

Amoniako nustatymas piene, pieno gaminiuose

6,20

V

322.     

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose

9,00

V

323.     

Šiluminio apdorojimo klasės įvertinimas (NPBA – nepakitusių pieno išrūgų baltymų azotas) Kjeldalio metodu

40,20

V

324.     

Švarumo nustatymas piene, pieno gaminiuose

7,90

V

325.     

Švarumo nustatymas piene, pieno gaminiuose (6 mėginiai ir daugiau)

6,20

V

326.     

Fosfatazės aktyvumo nustatymas piene, pieno gaminiuose

17,20

V

327.     

Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas, LST EN ISO 11816-1:2014

71,00

V

328.     

Fosforo kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose

12,80

V

329.     

Karotino rūgšties etilo esterio nustatymas piene, pieno gaminiuose

19,40

V

330.     

Kazeino azoto nustatymas piene

41,40

V

331.     

Laktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose Luff-Schoorl metodu

28,00

V

332.     

Laktozės nustatymas kazeine spektrofotometriniu metodu

13,60

V

333.     

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu

33,40

V

334.     

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

28,40

V

335.     

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

21,80

V

336.     

Nitratų nustatymas piene, pieno gaminiuose

23,70

V

337.     

Nitritų nustatymas piene, pieno gaminiuose

15,50

V

338.     

Peroksidazės nustatymas piene, pieno gaminiuose

8,40

V

339.     

Peroksidų skaičiaus nustatymas dehidratuotuose pieno gaminiuose (svieste)

8,90

V

340.     

Peroksidų skaičiaus nustatymas dehidratuotuose pieno gaminiuose (6 mėginiai ir daugiau)

7,10

V

341.     

Pieno riebalų rūgštingumo nustatymas

9,70

V

342.     

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas pieno gaminiuose

65,10

V

343.     

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas pieno gaminiuose (3 mėginiai ir daugiau)

51,00

V

344.     

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu

7,70

V

345.     

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu (6 mėginiai ir daugiau)

7,00

V

346.     

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu

22,40

V

347.     

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

15,90

V

348.     

Sacharozės nustatymas piene, pieno gaminiuose poliarimetriniu metodu

6,60

V

349.     

Sacharozės nustatymas piene, pieno gaminiuose poliarimetriniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

4,60

V

350.     

Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste

16,40

V

351.     

Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste (6 mėginiai ir daugiau)

12,90

V

352.     

Sodos nustatymas piene

4,70

V

353.     

Suskrudusių dalelių nustatymas piene, pieno gaminiuose

8,20

V

354.     

Termostabilumo nustatymas piene vizualiniu metodu

4,00

V

355.     

Tirpumo nustatymas (netirpumo indeksas) pieno milteliuose

8,30

V

356.     

Tirpumo nustatymas (netirpumo indeksas) pieno milteliuose (6 mėginiai ir daugiau)

6,40

V

357.     

Užšalimo temperatūros nustatymas piene

8,30

V

358.     

Užšalimo temperatūros nustatymas piene (6 mėginiai ir daugiau)

6,60

V

359.     

Vandens dispersijos nustatymas svieste

6,60

V

360.     

Baltyminio azoto nustatymas

26,10

V

361.     

Nebaltyminio azoto nustatymas

26,10

V

 

ALIEJAI. RIEBALAI

 

 

362.     

Anizidino skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

10,90

V

363.     

Hidrolizės skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

10,40

V

364.     

Šarmingumo nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

5,30

V

365.     

Fosforo kiekio nustatymas spektrofotometriniu metodu

17,60

V

366.     

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

19,20

V

367.     

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau)

11,20

V

368.     

Bendrojo karotinoidų (beta karoteno) kiekio nustatymas aliejuje

8,20

V

369.     

Nesumuilinamųjų medžiagų nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

20,00

V

370.     

Netirpių priemaišų kiekio nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

13,90

V

371.     

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

9,30

V

372.     

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose ir augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau)

8,60

V

373.     

Polinių junginių kiekio nustatymas (pakitę riebalai dėl kaitinimo)

42,40

V

374.     

Riebalų lydymosi temperatūros nustatymas

3,90

V

375.     

Rūgščių skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

10,60

V

 

Vaisiai, daržovės ir jų gaminiai

 

 

376.     

Augalinių priemaišų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

4,10

V

377.     

Bendro pelenų šarmingumo nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

11,90

V

378.     

Bendro sieros dioksido kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose enzimatiniu metodu

41,60

V

379.     

Bendro sieros dioksido kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

31,50

V

380.     

Bendro sieros dioksido kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose titrimetriniu metodu

9,70

V

381.     

Druskos rūgštyje netirpių pelenų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

13,50

V

382.     

Etanolio liekanų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

10,10

V

383.     

Lakiojo rūgštingumo nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

9,60

V

384.     

Mineralinių priemaišų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

11,10

V

385.     

Druskos kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

10,70

V

386.     

Nitratų nustatymas daržovėse potenciometriniu metodu

5,20

V

387.     

Nitratų nustatymas daržovėse spektrofotometriniu metodu

16,70

V

388.     

Tirpių sausųjų medžiagų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

5,90

V

 

VAISTAŽOLĖS. VETERINARINIAI VAISTAI

 

 

389.     

Askorbo rūgšties nustatymas (papildomai gali būti nustatomas vaistažolės, vaistinės žaliavos drėgnio (drėgmės) kiekis)

14,20

V

390.     

Brinkimo indekso nustatymas vaistažolėse

4,30

V

391.     

Chloridų kiekio nustatymas vizualiniu metodu, Europos farmakopėja

5,60

V

392.     

Chloro (Cl-) anijonų tapatybės reakcija pašarų papilde

7,80

V

393.     

Dekstrinų nustatymas sacharozėje, Europos farmakopėja

4,80

V

394.     

Ekstraktyvių medžiagų kiekio nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose (papildomai gali būti nustatomas drėgnio (drėgmės) kiekis)

11,30

V

395.     

Eterinių aliejų nustatymas vaistažolėse (papildomai gali būti nustatomas drėgnio (drėgmės) kiekis)

13,60

V

396.     

Fosfato (H2PO4-) anijonų tapatybės reakcija pašarų papilde

5,00

V

397.     

Kalcio chlorido (CaCl2) kiekio nustatymas pašarų papilde

6,10

V

398.     

Kalcio (Ca2+) jonų tapatybės reakcija pašarų papilde

6,50

V

399.     

Liekanų po išgarinimo nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

7,50

V

400.     

Lūžio rodiklio nustatymas trietanolamine, Europos farmakopėja

4,30

V

401.     

Magnio (Mg2+) jonų tapatybės reakcija pašarų papilde

6,50

V

402.     

Metilsalicilato kiekio nustatymas karbasepto tepale

7,70

V

403.     

Priemaišų kiekio nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

4,10

V

404.     

Redukuojančių cukrų nustatymas sacharozėje, Europos farmakopėja

4,20

V

405.     

Spalvinės reakcijos nustatymas veterinariniuose vaistuose

5,40

V

406.     

Sulfatų kiekio nustatymas vizualiniu metodu, Europos farmakopėja

5,10

V

407.     

Vienos pakuotės vidutinės masės nustatymas

3,00

V

408.     

Spalvos nustatymas (geltona) veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

14,10

V

409.     

Spalvos nustatymas (mėlyna) veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

11,30

V

410.     

Spalvos nustatymas (raudona) veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

36,30

V

411.     

Skaidrumo nustatymas veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

11,00

V

412.     

Termopsio alkaloidų kiekio nustatymas veterinariniuose  vaistuose

13,90

V

413.     

Tūrio nustatymas (tūrio analizė) veterinariniuose vaistuose

4,10

V

 

ŽUVYS, ŽuvININKYSTĖS GAMINIAI

 

 

414.     

Fosforo kiekio nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

15,60

V

415.     

Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose AESCh metodu (1 mėginys)

128,00

V

416.     

Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose AESCh metodu (9 mėginiai)

219,80

V

417.     

Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose spektrofotometriniu metodu

17,80

V

418.     

Lakiojo azoto (LAB-N) nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

11,50

V

419.     

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

7,90

V

420.     

Netirpiųjų priemaišų kiekio nustatymas žuvų taukuose

15,00

V

421.     

pH nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

5,70

V

422.     

Sušaldytos žuvies luitų (glazūros) neto masės nustatymas

4,40

V

423.     

Vandens aktyvumo nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

12,10

V

 

Raidinės santrumpos:

IFA – imunofermentinės analizės metodas;

DCh – dujų chromatografijos metodas;

DCh-MS – dujų chromatografijos su masių spektrometru metodas;

DCh-MS/MS – dujų chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

UESCh-MS/MS – ultraefektyviosios skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

ESCH-MS/MS – efektyviosios skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

AESCH-MS/MS – efektyviosios skysčių chromatografijos tandeminės masių spektrometrijos (HPLC-MS/MS) metodas;

AESCh – aukšto efektyvumo skysčių chromatografijos metodas;

AAS – atominės absorbcijos spektrometrijos metodas;

PSCh – plonasluoksnės chromatografijos metodas;

SCh-MS/MS – skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

AMOZ – 3-amino-5-morpholin-4-methyl-oksazolidin-2-one;

AOZ – 3-amino-oksazolidin-2-one;

ECD – elektronų gaudymo detektorius;

NPD – azoto-fosforo detektorius;

ICP-OES – indukcinės plazmos optinės emisijos spektrometrijos metodas;

ICP-MS – indukcinės plazmos masių spektrometrijos metodas.“;

 

3. Pakeičiu 4 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

4 lentelė

Cheminių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto teritoriniuose skyriuose

 

Eil.

Nr.

Tyrimo pavadinimas

 

Tyrimo kaina, Eur

Tyrimai atliekami*

1.   

Alaus santykinio tankio nustatymas

7,90

K, L, P, Š

2.        

Amonio nustatymas vandenyje

6,20

K, L, P, Š,TL

3.   

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje

15,50

L, TL

4.   

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

11,90

L, TL

 

5.   

Benzo(a)pireno nustatymas mėsos, žuvininkystės gaminiuose ir aliejuose AESCh metodu

95,80

L

 

6.   

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno ir chrizeno sumos nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

141,80

L

7.   

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

42,80

L

 

8.   

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose ir kituose pieno gaminiuose, mėsoje, žuvyje IFA metodu

52,00

L

 

9.   

Chloridų nustatymas vandenyje titrimetriniu metodu

6,20

K, L, P, Š, TL

10. 

Drumstumo nustatymas vandenyje

4,50

K, L, P, Š

11. 

Elektrinio laidžio nustatymas vandenyje

2,70

K, L, P, Š, TL

12. 

Riebalinės fazės stabilumo nustatymas majonezo gaminiuose

6,50

K

13. 

Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas aluje

12,00

K, L, P, Š, TL

14. 

Etilo alkoholio ir sausųjų medžiagų kiekio nustatymas aluje

18,20

K, L, P, Š, TL

15. 

Etilo alkoholio, tikrojo ekstrakto ir sausųjų medžiagų kiekio nustatymas aluje

30,80

K, L, P, Š, TL

16. 

Fluorido nustatymas vandenyje

14,60

L

17. 

Geležies nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

10,00

K, L, P, Š, TL

18. 

Kalcio ir magnio (dviejų metalų) nustatymas vandenyje (bendras kietumas)

7,00

K, L, P, Š

 

19. 

Kalcio nustatymas vandenyje

5,50

K, P, Š

20. 

Konservuojančių medžiagų (benzoinės ir sorbo rūgščių) nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

50,00

K

 

21. 

Laisvojo chloro nustatymas vandenyje

11,40

L

22. 

Magnio nustatymas vandenyje

5,70

K, P, Š

23. 

Nitratų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

7,00

K, L, P, Š, TL

24.   

Nitritų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

6,40

K, L, P, Š, TL

25. 

Permanganato indekso nustatymas vandenyje

8,20

K, L, P, Š, TL

26. 

pH nustatymas vandenyje

3,00

K, L, P, Š, TL

27. 

Pradinio ekstrakto (sausųjų medžiagų kiekio pradinėje misoje) nustatymas aluje

13,70

K, L, P, Š, TL

28. 

Rūgštingumo nustatymas aluje

3,90

K, L, P, Š, TL

29. 

Spalvos nustatymas aluje

5,50

K, L, P, Š, TL

30. 

Spalvos nustatymas vandenyje

7,30

K, L, P, Š, TL

31. 

Sulfatų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

9,80

K, L, P, Š

 

BENDRI RODIKLIAI

 

 

32. 

Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu**

13,50

K, L, P, TL

33. 

Bendro sacharidų kiekio nustatymas titrimetriniu metodu

13,40

L, P, Š, TL

34. 

Bendrojo rūgštingumo nustatymas titrimetriniu metodu

4,10

L, P, Š, TL

35. 

Drėgnio (drėgmės) nustatymas

8,70

K, L, P, Š, TL

36. 

Drėgnio (drėgmės) nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

7,40

K, L, P, Š, TL

37. 

Pelenų kiekio nustatymas

7,60

K, L, TL

38. 

Pelenų kiekio nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

6,70

K, L, TL

39. 

pH nustatymas maisto produktuose

3,60

K, L, P, Š, TL

40. 

Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu**

17,30

K, L, P, Š, TL

 

Grūdai, Miltiniai gaminiai

 

 

41. 

Glitimo kiekio nustatymas kviečiuose ir kviečių miltuose

5,50

TL

42. 

Duonos akytumo nustatymas

3,80

K, L, P, Š, TL

43. 

Priemaišų nustatymas grūduose ir miltiniuose gaminiuose

6,40

L, TL

44. 

Riebalų rūgštingumo nustatymas grūduose, miltuose (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė))

10,40

K, L, TL

 

45. 

Pelenų kiekio nustatymas grūduose ir miltiniuose gaminiuose

7,50

K, L, TL

 

Cukrus, Druska, Konditerija

 

 

46. 

Riebalų kiekio nustatymas miltiniuose kepiniuose

7,50

K, L, P, Š, TL

47. 

Rūgštingumo ir šarmingumo nustatymas miltiniuose kepiniuose

6,00

K, L, P, Š, TL

 

MEDUS

 

 

48. 

Bendrojo rūgštingumo nustatymas meduje

7,50

K, L, P, Š, TL

49. 

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (1 mėginys)

14,00

K, L, P, Š, TL

50. 

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (3 mėginiai ir daugiau)

11,40

K, L, P, Š, TL

51. 

Dėgnio (drėgmės), sausųjų medžiagų kiekio nustatymas meduje

5,20

K, L, P, Š, TL

52. 

Hidroksimetilfurfurolo nustatymas meduje AESCh metodu

52,00

K

53. 

Laidumo nustatymas meduje

7,10

K, L, P

54. 

Vandenyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas meduje

13,00

L

 

MĖSA, MĖSOS GAMINIAI

 

 

55. 

Hidroksiprolino kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

27,60

K, L, P, TL

56. 

Krakmolo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

25,10

L, Š, TL

57. 

Mėsos baltymų be kolageno nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

44,20

K, L, P, TL

58. 

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

9,00

K, L, P, Š, TL

59.

Nitritų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

8,50

K, L, P, Š, TL

60.

Reakcija su Neslerio reagentu mėsoje, mėsos gaminiuose

4,40

L

61.

Reakcija su vario sulfatu mėsoje, mėsos gaminiuose

4,50

L

62.

Sudėtinių dalių (įdaro) kiekių nustatymas gravimetriniu metodu

4,30

K, P

63. 

Fosforo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

21,00

L

 

PAŠARAI

 

 

64.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas pašaruose

9,10

K, P, L, TL

65.

Fosforo kiekio nustatymas pašaruose

18,00

K, L

66.

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose

14,10

L, TL

67. 

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose (3 mėginiai ir daugiau)

8,80

L, TL

 

68.

Peroksidų skaičiaus nustatymas pašaruose**

15,00

K, L, TL

69.

Rūgščių skaičiaus nustatymas pašaruose**

11,01

K, L, TL

70.

Kalcio kiekio nustatymas pašaruose titrimetriniu metodu**

22,00

K

71.

Toksiškumo nustatymas pašaruose

7,60

L

 

Pienas, pieno GAminiai

 

 

72. 

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose

7,70

L, Š

73. 

Fosfatazės aktyvumo nustatymas piene, pieno gaminiuose

17,20

L

74.

Peroksidazės nustatymas piene, pieno gaminiuose

8,40

L

75.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu

7,70

K, L, TL

76. 

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu (6 mėginiai ir daugiau)

7,00

K, L, TL

77. 

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu

22,40

K, L, Š, TL

78. 

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

15,90

K, L, Š, TL

 

79.

Sausųjų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste

16,40

L, P

80. 

Sausųjų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste (6 mėginiai ir daugiau)

12,90

L, P

 

 

ALIEJAI. GYVULINIAI, AUGALINIAI RIEBALAI

 

 

81. 

Hidrolizės skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

10,40

L

 

82. 

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

19,20

K, L, Š

83. 

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau)

11,20

K, L, Š

 

84. 

Nesumuilinamųjų medžiagų nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

20,00

L, TL

 

85. 

Netirpių priemaišų kiekio nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

13,90

L, TL

 

86. 

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

9,30

K, L, TL

 

87. 

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau)

8,60

K, L, TL

 

88. 

Rūgščių skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

6,80

K, L, Š, TL

89. 

Anizidino skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

10,90

L

 

Vaisiai, daržovės ir jų gaminiai

 

 

90.

Augalinių priemaišų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

4,10

k

 

91.

Druskos rūgštyje netirpių pelenų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

10,70

k

 

92. 

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

10,70

K, L, P, Š, TL

93.

Nitratų nustatymas daržovėse potenciometriniu metodu

5,20

K, L, P, Š

94.

Tirpių sausųjų medžiagų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

5,90

L, P, Š, TL

 

 

ŽUVYS, Žuvininkystės gaminiai

 

 

95. 

Histamino nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose IFA metodu

62,40

L

 

96.

Histamino nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose AESCh metodu (1 mėginys)

128,00

L

97.

Histamino nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose AESCh metodu (9 mėginiai)

219,80

L

98.

Lakiojo azoto (LAB-N) nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

11,50

L, TL

 

99. 

Natrio benzoato kiekio nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose titrimetriniu metodu

15,80

L

 

100. 

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose**

7,90

K, L, P, Š, TL

101.      

pH nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose**

5,70

K, L, TL

102.      

Sušaldytos žuvies luitų (glazūros) neto masės nustatymas

4,40

K, L, Š, TL

103.      

Fosforo kiekio nustatymas

15,60

L

104.      

Riebalų kiekio nustatymas rūgštinės hidrolizės metodu**

21,20

K, L

 

“;

4. Pakeičiu 5 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

5 lentelė

 

Cheminių tyrimų įkainiai, taikomi atliekant tyrimus

pagal valstybės finansuojamas programas

 

Eil. Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Eur

1.  

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas pašaruose IFA metodu

40,00

2.  

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas maisto produktuose IFA metodu

44,00

3.  

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas pašaruose AESCh metodu

80,90

4.  

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas augalinio maisto produktuose AESCh metodu

89,10

5.  

Aflatoksino B1 nustatymas augalinio maisto produktuose AESCh metodu

75,10

6.  

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose IFA metodu

40,00

7.  

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose AESCh metodu

81,10

8.  

Aflatoksino B1 nustatymas maisto produktuose IFA metodu

43,50