LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 200 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 20 d. Nr. XIII-464

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 200 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 200 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Finansinių priemonių rinkas arba finansų maklerių, viešosios apyvartos tarpininkų ar jų asociacijų, reguliuojamos rinkos operatorių, centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ar jų dalyvių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

2. Pripažinti netekusiomis galios 200 straipsnio 4 ir 5 dalis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė