Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2016 m. spalio 26 d. Nr. 1050

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, ir 96 punkto antrąją pastraipą išdėstyti taip:

Kaip papildomi ministrų pasiūlyti klausimai į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę neįtraukiami teisės aktų projektai, Reglamento nustatyta tvarka nederinti su suinteresuotomis institucijomis, išskyrus Vyriausybės įstatyme nustatytus atvejus. Didelės apimties teisės aktų projektai ar sudėtingi įstatymų projektai kaip papildomi ministrų pasiūlyti klausimai į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę gali būti įtraukiami tik tada, kai jie Reglamento nustatyta tvarka yra derinti su suinteresuotomis institucijomis ir gautos Reglamento 78.1 ar 78.2 papunktyje nurodytų subjektų išvados.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Tomas Žilinskas