AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS

prie LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ministerijos DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V4-6 „DĖL JURIDINIO ASMENS RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO RENGIMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 8 d. Nr. V4-1

Vilnius

 

 

Pakeičiu Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymą Nr. V4-6 „Dėl Juridinio asmens restruktūrizavimo plano rengimo metodinių rekomendacijų ir Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos tvirtinimo“ ir:

1.   Įsakymo pavadinimą išdėstau taip :

DĖL JURIDINIO ASMENS RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO“.

2. pripažįstu netekusiu galios 1 punktą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Audrius Linartas